مشاهده تعداد ارجاعات و h-index نشریه در googlescholar

 

 

اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

47

تعداد مقالات

588

تعداد نویسندگان

1,217

تعداد مقالات ارسال شده

1,205

تعداد مقالات رد شده

441

درصد عدم پذیرش

37

تعداد مقالات پذیرفته شده

610

درصد پذیرش

51

زمان پذیرش (روز)

54

 

 

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد، مقالات تحقیقی نویسندگان داخلی و خارجی را در زمینه علوم دامی با گرایشهای زیر به زبان فارسی و یا انگلیسی( در صورت تمایل نویسنده ( نویسندگان)) و بر اساس دستورالعمل، جهت چاپ در نشریه می پذیرد.

تغذیه دام (تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور)

ژنتیک (کمی و مولکولی) و اصلاح نژاد دام

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دامی

تولیدات و پرورش دام و طیور

پرورش زنبور عسل و آبزیان

این نشریه از سال 1388 ابتدا به صورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 به صورت فصلنامه و زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود و طبق آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور رتبه الف را کسب نموده است.

ضریب تاثیر (Impact factor)  در سال 1397: 0.098

رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور  A80

شماره جاری: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 47، پاییز 1400، صفحه 321-474 

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

3. اثر پودر مومیایی و عصاره علف هیضه بر عملکرد رشد، سامانه ایمنی و ریخت شناسی روده باریک جوجه گوشتی

صفحه 351-368

10.22067/ijasr.v13i3.79474

فائزه احمدزاده؛ سیدجواد حسینی واشان؛ نظر افضلی؛ علی اله رسانی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

8. تولید و بررسی ویژگیهای آنزیم نوترکیب ریبونوکلئاز پانکراس گوسفند

صفحه 429-440

10.22067/ijasr.2020.38319.0

مهسا ضابطیان؛ محمد رضا نصیری؛ علی جوادمنش؛ شاهرخ قوتی


مقاله پژوهشی

11. نوترکیبی و انتخاب چند صفتی در پنج والد ژاپنی- شکل کرم ابریشم

صفحه 463-474

10.22067/ijasr.2021.38311.0

معین الدین مواج پور؛ سید ضیاء الدین میرحسینی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ شهلا نعمت اللهیان؛ فرجاد رفیعی؛ نوید قوی حسین زاده؛ یوسف خیرخواه


ابر واژگان

نشریات مرتبط