فهرست داوران نشریه

اسامی داوران نشریه در سال 1400

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

شناسه ارکید

Publons_Id/Scopus Author ID

ابراهیمی، سید هادی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-0156-0646

 

اسدی، هرمز

استادیار پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه  نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج ایران

0000-0002-2001-7606

 

افشارمنش، محسن

دانشگاه صنعتی اصفهان

0000-0002-4782-8687

 

اکبری، محمدرضا

دانشگاه شهرکرد

 

 

الهی ترشیزی، مهدی

دانشگاه آزاد اسلامی گلبهار

 

 

انصاری مهیاری، سعید

دانشگاه صنعتی اصفهان

0000-0003-1115-5043

 

ایوبی، علیرضا

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

آگاه، محمدجواد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

 

 

باشتنی، مسلم

دانشگاه بیرجند

 

 

بحری بیناباج، فاطمه

دانشگاه گنبد کاووس

0000-0001-6615-8853

AAV-5822-2021

بهلولی قائن، عطیه

دانشگاه پیام نور مشهد

 

 

بیات کوهسار، جواد

دانشگاه گنبد کاووس

 

 

تأسلی، گلناز

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری.

0000-0003-1462-9304

AAE-9741-2020

جعفری، مجید

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 

 

چاجی، مرتضی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  خوزستان

0000-0002-9336-4094

 

حاج محمدی، مرضیه

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

حسن آبادی، احمد

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-8601-7983

 

حسنی، سعید

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

حسینی، سید محمد

دانشگاه بیرجند

0000-0002-4118-7938

 

حسینی واشان، سید جواد

دانشگاه بیرجند

0000-0002-9835-7037

 

خضری، امین

دانشگاه شهید باهنر  کرمان

 

 

خطیب جو، علی

دانشگاه ایلام

0000-0002-9214-8146

AAV-4655-2021

دانشیار، محسن

دانشگاه ارومیه

0000-0003-1854-210X

 

دستار، بهروز

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

0000-0002-5710-4770

AAU-8492-2020

دیدارخواه، مسعود

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

رحمانی، غلامرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

رحیمی، عطیه

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-3951-0449

 

رضائی، فرخنده

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

رضائی سرتشنیزی، فریبا

دانشگاه شهرکرد

 

 

رودباری، زهرا

دانشگاه جیرفت

 

 

زابلی، خلیل

دانشگاه بوعلی سینا همدان

0000-0001-9887-2736

 

زحمتکش، داوود

دانشگاه زنجان

 

 

زرقی، حیدر

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-2739-2580

 

ساری، محسن

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  خوزستان

 

 

ساکی، علی اصغر

دانشگاه بوعلی سینا همدان

0000-0002-6789-1288

 

سالاری، علی اصغر

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

سالاری، سمیه

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

0000-0003-2202-2633

AAV-4642-2021

سبحانی راد، سعید

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

سخاوتی، محمد هادی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

سلطانی، مهدی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

0000-0003-3168-5332

 

سید شریفی، رضا

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

سیددخت، عاطفه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

 

 

شریعتی، محمد مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

شیخلو، محمدرضا

دانشگاه تبریز

 

 

طهماسبی، عبدالمنصور

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-6764-1668

 

عبدی بنمار، حسین

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

علی پناه، مسعود

تربت حیدریه

0000-0002-3171-6226

 

علیزاده قمصری، امیرحسین

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 

Y-9344-2019

فتاح نیا، فرشید

دانشگاه ایلام

 

 

فرزام، محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-1947-0187

 

فرزین پور، امجد

دانشگاه کردستان

 

 

فیروزه، سعید

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

قره باش، آشورمحمد

گنبد کاووس

0000-0002-8402-1233

 

قوتی رودسری، شاهرخ

دانشگاه گیلان

0000-0002-2016-2184

 

قورچی، تقی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

کاظمی، محسن

مجتمع آموزش عالی تربت جام

0000-0002-7327-5860

AAV-5472-2021

کریمی، کاظم

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا

 

 

لطفی، رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-6105-6177

 

مجیدزاده هروی، رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

محمد آبادی، طاهره

دانشگاه رامین خوزستان

0000-0002-8250-6704

 

محمد زاده، سعید

دانشگاه لرستان

 

 

مسلمی پور، فرید

دانشگاه گنبد کاووس

0000-0002-3717-7227

 

مقدم، غلامعلی

دانشگاه تبریز

 

 

مقصودلو، شهریار

گنبدکاووس

0000-0001-8809-087X

 

میرزاده، خلیل

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  خوزستان

 

 

نجفی، ابوذر

دانشگاه تبریز

0000-0003-2610-2278

 

نصیری، خدیجه

دانشگاه مازندران

0000-0001-9444-9674

 

نعمتی، ذبیح اله

دانشگاه تبریز

0000-0001-8842-012X

 

نعمتی، محمدحسین

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

 

 

نعیمی پور، حسین

دانشگاه بیرجند

 

 

نوروزیان، محمدعلی

دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان

0000-0001-5050-1901

 

نوید شاد، بهمن

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

ورکوهی، شیدا

دانشگاه رازی کرمانشاه

0000-0002-7911-673X

 

وکیلی، رضا

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشمر

0000-0002-0011-2219

 

هلاکو، غلامعلی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

0000-0001-8144-3863

 

یلچی، طاهر

دانشگاه محقق اردبیلی

0000-0002-6591-1548

 


اسامی داوران نشریه در سال1399

 

نام داور

وابستگی سازمانی

شناسه ارکید

Publons ID

آگاه، محمد جواد

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

 

اکبری، محمد رضا

دانشگاه شهرکرد

 

 

انصاری مهیاری، سعید

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

باشتنی، مسلم

دانشگاه بیرجند

 

 

بحری بیناباج، فاطمه

دانشگاه گنبد کاوس

 

AAV-5822-2021

بهلولی قائن، عطیه

دانشگاه پیام نور مشهد

 

 

بیات کوهسار، جواد

دانشگاه گنبد کاووس

 

 

بیگی نصیری، محمد تقی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

 

پاکدل، عباس

پردیس کشاورزی و منابغ طبیعی کرج

 

 

پیرخضرائیان، زانا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

تأسلی، گلناز

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

 

AAE-9741-2020

جعفری، مجید

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

جوادمنش، علی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-6016-5905

P-6065-2015

حسینی، سید عبداله

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 

 

حسینی، سید محمد

دانشگاه بیرجند

 

 

حسینی واشان، سیدجواد

دانشگاه بیرجند

0000-0002-9835-7037

 

خرمیان طوسی، بابک

دانشگاه فردوسی مشهد

 

B-2276-2015

خطیب جو، علی

دانشگاه ایلام

0000-0002-9214-8146

AAV-4655-2021

خلت آبادی فراهانی، امیر حسین

دانشگاه اراک

 

 

رضایی پور، وحید

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قائم شهر

 

J-7740-2017

رضوانی مقدم، پرویز

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-3827-3878

 

زاهدی فر، مجتبی

مؤسسه تحقیقات علوم دامی

 

 

زرقی، حیدر

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

زکی زاده، سونیا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 

 

ساری،محسن

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

 

ساکی، علی اصغر

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

 

سالاری، سمیه

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

AAV-4642-2021

سبحانی راد، سعید

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

سپهری، حشمت

دانشگاه پیام نور

 

 

سخاوتی، محمد هادی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

سلطانی، مهدی

دانشگاه صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 

 

سیف دواتی، جمال

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

شریعتی، محمد مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

شریفی، سید داود

دانشگاه تهران

 

 

شیخلو، محمدرضا

دانشگاه تبریز

 

 

شیرزادی، حسن

دانشگاه ایلام

 

 

صدقی، محمد

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

صفری، رشید

دانشگاه تبریز

 

 

علی جو، یونس علی

دانشگاه ارومیه

0000-0001-7012-2407

 

علیزاده، علیرضا

دانشگاه ساوه

 

 

علیزاده قمصری، امیرحسین

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 

Y-9344-2019

فروهرمهر، علی

دانشگاه لرستان

 

 

فلاح راد، امیرهوشنگ

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

قدمی کوهستانی، مرضیه

شرکت کیمیا آنزیم

 

 

قربانی، محمدرضا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

 

کاظمی، محسن

مجتمع آموزش عالی تربت جام

 

AAV-5472-2021

لطف اللهیان، هوشنگ

موسسه علوم تحقیقات علوم دامی کشور

 

 

مجتهدی، محسن

دانشگاه بیرجند

 

 

مجیدزاده هروی، رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

محمد آبادی، طاهره

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

 

محمدآبادی، محمدرضا

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

محمد زاده، سعید

دانشگاه لرستان

 

 

مسلمی پور، فرید

گنبد کاووس

 

 

مظهری، مژگان

دانشگاه جیرفت

 

 

موسوی، سید ناصر

دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

 

 

نعمتی، ذبیح اله

دانشگاه تبریز

 

AAK-7332-2021

نعیمی پور یونسی، حسین

دانشگاه بیرجند

 

 

نوبخت، علی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مراغه

 

 

نوروزی ابدال آبادی، محمد

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

هلاکو، غلامعلی

دانشگاه علومی کشاورزی ساری

 

 

ورمقانی، صیفعلی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

 

 

یلچی، طاهر

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

 

اسامی داوران نشریه در سال۱۳۹۸

 

نام داور

وابستگی سازمانی

شناسه ارکید

Publons ID

ابراهیمی، سید هادی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-0156-0646

 

اسدی، قربانعلی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

اکبری قرایی، محمد

دانشگاه ایلام

 

 

آگاه، محمد جواد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

 

 

آلبوشوکه، سید نادر

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

انصاری مهیاری، سعید

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

باقرزاده کاسمانی، فرزاد

دانشگاه زابل

 

 

بحری بیناباج، فاطمه

دانشگاه گنبد کاووس

 

 AAv-5822-2021

بهگر، مهدی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 

 

بهلولی قائن، عطیه

دانشگاه پیام نور مشهد

 

 

بیات کوهسار، جواد

دانشگاه گنبد کاووس

 

 

بیگی نصیری، محمد تقی

دانشگاه ملاثنی خوزستان

 

 

پاکدل، عباس

پردیس کشاورزی و منابغ طبیعی کرج

 

 

تأسلی، گلناز

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

 

 

جعفری، روشنک

شرکت جوانه خراسان

 

 

جعفری، مجید

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 

 

جهانی، حسین

دانشگاه کرمانشاه

 

 

جوادمنش، علی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-6016-5905

P-6065-2015

جوانمرد، آرش

دانشگاه تبریز

 

 

چاجی، مرتضی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

 

حسن آبادی، احمد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

حسنی، سعید

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

حسینی، سید عبداله

مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 

 

داشاب، غلامرض

دانشگاه زابل

 

 

دانشیار، محسن

دانشگاه ارومیه

 

 

دستار، بهروز

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

0000-0002-5710-4770

AAU-8492-2020

دقیق کیا، حسین

دانشگاه تبریز

 

 

دیرنده، عیسی

علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

رحیمی، عطیه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

رزاقی، علی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

رضایی پور، وحید

آزاد اسلامی- واحد قائم شهر

 

J-7740-2017

رضائی سرتشنیزی، فریبا

دانشگاه شهرکرد

 

 

رضوانی، م. رضا

دانشگاه شیراز

 

 

رکوعی، محمد

دانشگاه زابل

 

 

رودباری، زهرا

دانشگاه جیرفت

 

 

روغنی حقیقی فرد، ابراهیم

استاد دانشگاه ازاد واحد داراب فارس

 

 

زابلی، خلیل

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

 

زحمتکش، داود

دانشگاه زنجان

 

 

زرقی، حیدر

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-2739-2580

 

ساری، محسن

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

 

ساکی، علی اصغر

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

 

سالاری، سمیه

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

AAV-4642-2021

سپهری، حشمت

دانشگاه پیام نور

 

 

سخاوتی، محمد هادی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

سلطانی، مهدی

تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 

 

سیددخت، عاطفه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

سیف دواتی، جمال

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

شادپرور، عبدالاحد

دانشگاه گیلان

 

 

شاکری، پیروز

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

 

 

شجاعیان، کمال

دانشگاه زابل

 

 

شریعتی، محمد مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

شمس شرق، محمود

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

شیخلو، محمدرضا

دانشگاه تبریز

 

 

صادقی، بلال

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

صدر، ایه سادات

دانشگاه فردوسی مشهد، واحد بین الملل

 

 

صدقی، محمد

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

علی پناه، مسعود

دانشگاه تربت حیدریه

 

 

علی جو، یونس علی

دانشگاه ارومیه

0000-0001-7012-2407

 

علی عربی، حسن

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

0000-0001-8327-0628

 

علیایی، مجید

دانشگاه تبریز

 

 

علیزاده قمصری، امیرحسین

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 

Y-9344-2019

غضنفری، شکوفه

تهران- پردیس ابوریحان

 

 

فرهنگ فر، سید همایون

دانشگاه بیرجند

 

 

قربانی، محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

قربانی، محمدرضا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

 

قوتی رودسری، شاهرخ

دانشگاه گیلان

 

 

کاظمی، محسن

مجتمع آموزش عالی تربت جام

 

 

کهنسال، محمد رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

لطف اللهیان، هوشنگ

موسسه علوم تحقیقات علوم دامی کشور

 

 

لطفی، مصطفی

 

 

 

مجیدزاده هروی، رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-1948-9734

 

محمدآبادی، طاهره

دانشگاه رامین خوزستان

 

 

محمدزاده، حمید

دانشگاه تبریز

 

 

محیطی اصلی، مازیار

دانشگاه گیلان

 

 

مرعشی، سید حسن

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

مسلمی پور، فرید

دانشگاه گنبد کاووس

 

 

مصطفی طهرانی، علی

موسسه علوم تحقیقات علوم دامی کرج

 

 

میرزایی آقجه قشلاق، فرزاد

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

میرقلنج، سیدعلی

دانشگاه ارومیه

 

 

نصرتی، مریم

دانشگاه علوم و منابع طبیعی گرگان

 

 

نصیری، خدیجه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

نعمتی، محمد حسین

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

 

 

نوبخت، علی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مراغه

 

 

نوشری، علیرضا

دانشگاه ازاد واحد کرج

 

 

نوید شاد، بهمن

دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

الهی ترشیزی، مهدی

دانشگاه آزاد اسلامی گلبهار

 

 

وطن خواه، محمود

دانشگاه شهر کرد

 

 

ولی زاده، رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-5912-4898

 

یاری، مجتبی

دانشگاه ملایر