دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1389 
3. تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها

10.22067/ijasr.v2i2.4101

جواد بیات کوهسار؛ رضا ولی زاده؛ عباس علی ناصریان؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ رشید صفری


8. کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس

10.22067/ijasr.v2i2.4106

محمد رضا احسنی؛ محمد رضا محمد آبادی؛ مهرداد شمس الدینی بافتی؛ مجید عزتخواه؛ مهدی حسنی درخشان؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


10. تنوع میکروساتلایت در شش ن‍ژاد گوسفند ایرانی

10.22067/ijasr.v2i2.4105

وحید مولائی؛ رحیم عصفوری؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ صابر قنبری؛ مهدی نیکمرد


11. ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پی

10.22067/ijasr.v2i2.4104

اکبر خالق زادگان؛ سید ضیاالدین میر حسینی؛ سید محمد فرهاد وحیدی؛ سید بنیامین دلیر صفت؛ هادی زارع