نویسنده = ارسلان برازنده
تعداد مقالات: 3
1. برآورد پارامترهای ژنتیکی زنده‌مانی در بره‌های گوسفند عربی با استفاده از دو مدل خطی و ویبال

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 303-312

10.22067/ijasr.v13i2.86819

نصیر کریمی؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ ارسلان برازنده


2. بازسازی شبکه ژن‌های هم‌بیان مرتبط با رشد و تکامل فولیکول‌های الیاف در جنین بز کرکی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 231-240

10.22067/ijasr.v12i2.81710

ارسلان برازنده؛ مرتضی مختاری؛ الهام بهدانی؛ زهرا رودباری


3. مطالعه تغییرات، پیش‌بینی مؤلفه‌های واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی تابع توزیع زنده‌مانی در میش‌های نژاد کرمانی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 489-499

10.22067/ijasr.v11i4.72943

محبوبه کرد؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ ارسلان برازنده