اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حسن نصیری مقدم
سردبیر: دکتر رضا ولی زاده
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۳۱۰۶
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۰۰۱
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۴۶۵۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

لیست داوران منتصب

 • عبدالمنصور طهماسبی
 • علی رزاقی
 • اکبر تقی زاده
 • محمد علی نوروزیان
 • محسن کاظمی
 • محسن مجتهدی
 • سید هادی ابراهیمی
 • سید داود شریفی
 • احمد حسن آبادی
 • علی نوبخت
 • سیدجواد حسینی واشان
 • جمال فیاضی
 • محمد رزم کبیر
 • فاطمه بحری بیناباج
 • علی جوادمنش
 • محمد رضا نصیری
 • بلال صادقی
 • شاهرخ قوتی رودسری
 • نصر الله پیرانی
 • حمید محمدزاده
 • عیسی دیرنده
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور
بازدید: 153

بررسی ساختار ژنتیكی و روابط فیلوژنی اسب¬های کاسپین، عرب و تالشی

رضا سید شریفی, سجاد بادبرین, نعمت هدایت ایوریق, سیما ساور سفلی, جمال سیف دواتی, حسن خمیس آبادی
بازدید: 218

شناسایی جهش‌های FecXI، FecXH و FecXB در ژن BMP15 در گوسفند نژادهای لک قشقایی و بهمئی در استان کهگیلویه و بویر احمد

مصطفی محقق دولت آبادی, اسما مرادعلی‌پور, فرخنده منصوری, فرنگیس فتاحی, زینب صالحی
بازدید: 145

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

علمی پژوهشی- فیزیولوژی