پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 5 شماره 3 سال 1392 تعیین ترکیب شیمیایی و ضرایب تجزیه پذیری گیاه مرتعی شور بیابانی( Salsola tomentosa) در مراحل مختلف رشد با استفاده از روش کیسه های نایلونی مسلم باشتنی , سمیه صیفی , حسین نعیمی پور یونسی , جلیل فرزاد مهر چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1389 تعیین ترکیب شیمیایی، تولید گاز و قابلیت هضم فرآورده فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه عطیه بهلولی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فریدون افتخار شاهرودی چکیده
جلد 6 شماره 3 سال 1393 تعیین ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و ارزش غذایی پوست سبز گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا با روش های کیسه‌های نایلونی و تولید گازوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا معصومه تکلوزاده , امید دیانی , رضا طهماسبی , امین خضری چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1399 تعیین ترکیب شیمیایی، فراسنجه¬های تولید گاز و قابلیت هضم گیاه آستاراگالوس پودولوبوس (Astragalus podolobus) در مراحل مختلف فنولوژیکی و مقایسۀ آن با چند گیاه شورزیست در شرایط آزمایشگاهی فاطمه عقیلی پور , جواد بیات کوهسار , فرزاد قنبری , مجید محمد اسمعیلی چکیده
سال 1397 جلد 10 شماره 3 تعیین ترکیبات شیمیایی و کیفیت پروتئین برخی از کنجاله‌های سویای داخلی و وارداتی و کنجاله گلوتن ذرت با روش‌های شیمیایی و بیولوژیکی رقیه جباری , حسین جانمحمدی , سید علی میرقلنج , روح اله کیانفر چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1397 تعیین خصوصیات آنتی‌اکسیدانی، ارزش غذایی و قابلیت هضم شکمبه‌ای- رو‌ده‌ای برگ بنه (Pistacia atlantica) به روش کیسه‌های نایلونی فاطمه گنجی , مسلم باشتنی , همایون فرهنگ فر , سید احسان غیاثی چکیده
جلد 3 شماره 4 سال 1390 تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و قابلیت هضم برخی فرآورده های فرعی کشاورزی مجید دهقان , رضا طهماسبی , امید دیانی , امین خضری چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 تعیین دوره های بحرانی آب و هوایی در مدیریت گاوهای شیری شمال شرق ایران با استفاده از شاخص رطوبتی-دمایی (THI) حمید تقوی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده چکیده
جلد 4 شماره 3 سال 1391 تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی سید علی میر قلنج , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1398 تعیین ظرفیت بافری برخی ترکیبات آلکالایزری و بافری معدنی بومی و تأثیر آن¬ها بر فراسنجه-های تخمیر و هضم شکمبه¬ای در شرایط برون¬تنی سید مرتضی وقار سیدین , محسن مجتهدی , سید احسان غیاثی , محمد حسن فتحی نسری چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1398 تعیین قابلیت هضم ظاهری و ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت در بلدرچین ژاپنی در سن سه هفتگی محمود قزاقی , احمد حسن آبادی , مهران مهری چکیده
سال 1397 جلد 10 شماره 3 تعیین محدوده مرجع فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم گوسفندان بالغ سنگسری به روش Reference Value Advisor محمود احمدی همدانی چکیده
جلد 12 شماره 1 سال 1399 تعیین معادلات رگرسیونی پیش¬بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه‌های گوشتی نر احمد ملک زادگان , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسین مروج , حیدر زرقی چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1396 تعیین مناسب‌ترین شاخص برآورد تنش گرمایی-رطوبتی بر تولید شیر روزانه در یک گاوداری بزرگ صنعتی در مشهد مهدی مهاجرپور , امین علیزاده , سیدمحمد موسوی بایگی , عباسعلی ناصریان , محمدتقی شاکری چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 تعیین میزان تجزیه‫پذیری و ضرایب هضمی کنجاله کانولا با روش‌های کیسه‌های نایلونی و تولید گاز یونس طهمزی , اکبر تقی زاده , یوسف مهمان نواز , مهدی مقدم چکیده
جلد 10 شماره 1 سال 1397 تعیین پلی مورفیسم رسپتور ژن دوپامین به کمک آنزیم محدودالاثر BseNI مریم بازگیری , محمد تقی بیگی نصیری , جمال فیاضی چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 تعیین چندشکلی ژن های POU1F1 و STAT5A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در گاو سونیا زکی زاده , رامین حائری , اکبر سلیمانی چکیده
جلد 4 شماره 1 سال 1391 تعیین کربوهیدرات های غیر نشاسته ای و انرژی قابل متابولیسم ارقام مختلف گندم ایران در تغذیه طیور اکبر یعقوب فر , سارا میرزایی گودرزی , حمید ولی زاده , علیرضا صفا مهر چکیده
جلد 3 شماره 4 سال 1390 تغییرات فراسنجه های خونی، درصد هماتوکریت و وزن اندام های داخلی در شرایط القاء آسیت در جوجه گوشتی مهدی ناقوس , عباس پاکدل , رسول واعظ ترشیزی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1392 تغییرات فنوتیپی صفت حداکثر سرعت رشد روزانه در بره های بلوچی حامد سرایی , همایون فرهنگ فر , حسن نعیمی پور چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1389 تنوع میکروساتلایت در شش ن‍ژاد گوسفند ایرانی وحید مولائی , رحیم عصفوری , مراد پاشا اسكندری نسب , صابر قنبری , مهدی نیكمرد چکیده
جلد 11 شماره 3 سال 1398 تنوع ژنتیکی خط پدری اسب‌های ایرانی با استفاده از توالی یابی بخشی از کروموزوم Y نعمت هدایت ایوریق , رضا خلخالی ایوریق , رضا سیدشریفی , مصطفی عمری چکیده
جلد 10 شماره 1 سال 1397 تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری گوسفند نژاد بلوچی فاطمه بحری بیناباج , گلناز بی همتا , زانا پیرخضرانیان چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 تهیه و ارزیابی جیره نیمه خالص به منظور مطالعات مربوط به فیبر در بلدرچین ژاپنی وجیهه امام پور , محمد امیر کریمی ترشیزی , فرید شریعتمداری چکیده
جلد 11 شماره 1 سال 1398 توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ایجاد توالی هدف ریز RNA های سرکوب¬ گر در UTR 3' ژن میوستاتین برخی گوسفندان بومی ایران سعیده سلیمانی , محمد هادی سخاوتی , علی جوادمنش چکیده
جلد 9 شماره 2 سال 1396 توالی‌ یابی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در جمعیت بزهای خلخالی ایران و سایر دام‌های اهلی وحیده کریمی عوری , نعمت هدایت ایوریق , رضا سید شریفی , سعید نیک بین , یونس زاهدی چکیده
جلد 5 شماره 3 سال 1392 تولید سلول‌های بنیادی رویانی با استفاده از رویان‌های شبیه سازی شده در گاومیش محمد زندی , محمدرضا سنجابی , سپیده خاموشی چکیده
جلد 8 شماره 1 سال 1395 تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ محمدرضا نصیری , علیرضا حق پرست , محمد محسن زاده , احمد حسن آبادی , خدیجه نصیری , زهرا رودباری , محمد دوستی چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1398 تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی انواع کربوهیدرات های غیر الیافی و پروتئین قابل تجزیه شکمبه‌ای اسحاق اسمعیلی دوآبی , جواد بیات کوهسار , فرخنده رضائی , یوسف مصطفی لو , آشورمحمد قره باش چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1392 جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ مهدی مرادی , علی حسین خانی , اکبر تقی زاده , صادق علیجانی , حسین دقیق کیا چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1396 خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی فرشته قدمگاهی , سعید زره داران , مجتبی آهنی آذری , مونا صالحی نسب چکیده
جلد 8 شماره 1 سال 1395 دوقلوزایی در گاوهای هلشتاین ایران: عوامل موثر بر میزان وقوع و پیامدهای تولیدی و تولید مثلی ابوالفضل مهنانی , علی صادقی سفیدمزگی , علیرضا آقاطهرانی چکیده
جلد 3 شماره 4 سال 1390 روند ژنتیکی و فنوتیپی نمره سلول های بدنی و تعیین عوامل محیطی موثر بر آن در گاو های هلشتاین ایران هادی فرجی آروق , علی اصغر اسلمی نژاد , محمد رکوعی چکیده
جلد 1 شماره 1 سال 1388 سازه‌های مؤثر بر عملکرد تولیدمثلی ماده گاوهای هولشتاین استان فارس سید حسن عادلی , محمد جواد ضمیری , ابراهیم روغنی , مجتبی کافی چکیده
جلد 8 شماره 3 سال 1395 شناسایی تنوع در تعداد کپی قطعه ژنومی 15 ‌نژاد گوسفند ایتالیایی با استفاده از چیپ 50‌کی گوسفندی مریم نصرتی , مجتبی طهمورث پور چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1398 شناسایی جهش‌های FecXI، FecXH و FecXB در ژن BMP15 در گوسفند نژادهای لک قشقایی و بهمئی در استان کهگیلویه و بویر احمد مصطفی محقق دولت آبادی , اسما مرادعلی‌پور , فرخنده منصوری , فرنگیس فتاحی , زینب صالحی چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1397 شناسایی مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس (Map) در گاوهای شیری استان کرمان با استفاده از روش‌های کشت میکروبی، PCR و nested PCR مهدی سلطانی چکیده
جلد 8 شماره 3 سال 1395 شناسایی واریانت‌های آللی مختلف ژن پرایون مؤثر بر بیماری اسکراپی در ‌بُزهای نژاد نائینی مجتبی نجفی , سید حسن حافظیان , محمد علی روحی , محسن گودرزی چکیده
جلد 9 شماره 3 سال 1396 شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو رحیمه سپهری , صادق علیجانی , جلیل شجاع غیاث , محمدطاهر هرکی نژاد , سید عباس رأفت چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1389 عمل آوری پرس های کاه با اوره بهتر از عمل آوریکاه معمولی در سیستم های پرواربندی است تیمور تنها , مجتبی زاهدی فر , احسان محجوبی , محسن شوکت فدایی چکیده
جلد 3 شماره 4 سال 1390 عملکرد جوجه گوشتی در دوره آغازین با جیره بر پایه کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه و تعیین بهترین سطح مکمل لیزین غلامرضا زابلی , قاسم جلیلوند , مصطفی یوسف الهی , عیسی پیری , کمال شجاعیان , حسین بزی , اکبر داورپناه چکیده
جلد 10 شماره 1 سال 1397 عملکرد و پاسخ به تنش انتقال بره¬های ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکمل¬های آلی کروم و سلنیوم امیر موسائی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محمد حیدرپور , حسین کاظمی مهرجردی چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1398 عوامل موثر بر ورم پستان، فراوانی شیوع پاتوژن¬ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی سونیا زکی زاده , بهنام صارمی , حسین رشید , مهناز نجفی , سیما ساور سفلی چکیده
جلد 1 شماره 2 سال 1388 فزایش مقاومت ماهی زینتی تایگر بارب Capoeta tetrazona به استرس های فیزیکو شیمیایی محیطی آب توسط مکمل پودر گاماروسCapoeta tetrazona حمید محمدی آذرم , عبدالمحمد عابدیان کناری چکیده
جلد 5 شماره 3 سال 1392 فهرست مطالب پژوهشهای علوم دامی ایران چکیده
جلد 7، شماره 1 سال 1394 قابلیت هضم سیلاژ سرشاخه نیشکر توسط باکتری‌ها یا میکروارگانیسم‌های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان افروز شریفی , مرتضی چاجی , طاهره محمدآبادی چکیده
جلد 4 شماره 1 سال 1391 مطالعه الگوی رشد در خطوط پدری لاین جوجه گوشتی آرین مهدی ناقوس , عباس پاکدل , رسول واعظ ترشیزی چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1395 مطالعه بخش‌های پروتئین و کربوهیدرات ارقام مختلف جو به روش سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کرنل حجت قلی زاده , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 7 شماره 3 سال 1394 مطالعه تأثیر پربیوتیک مانان_الیگوساکارید و بتا-1و3 - گلوکان بر برخی شاخص های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) رضا اکرمی , فاطمه نوری , امیرحسین ناصری , مجید رازقی منصور چکیده
جلد 7، شماره 2 سال 1394 مطالعه تاثیر سطوح مختلف دانه خردل فرآوری شده با سولفات آهن بر عملکرد و برخی فرآسنجه‌های خونی در بلدرچین ژاپنی سجاد محب علی , محمد سالارمعینی چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1395 مطالعه ترکیبات شیمیایی و تخمیرپذیری آزمایشگاهی برخی از ارقام جو و لاین‌های موتانت پنبه و گلرنگ مهدی بهگر , علی اسکندری , کامران مظفری , سمیرا شهبازی چکیده
جلد 11 شماره 4 سال 1398 مطالعه تغییرات، پیش¬بینی مؤلفه¬های واریانس و فراسنجه¬های ژنتیکی تابع توزیع زنده¬مانی در میش¬های نژاد کرمانی محبوبه کرد , محمدرضا محمدآبادی , علی اسمعیلی زاده کشکوئیه , ارسلان برازنده چکیده
جلد 7 شماره 3 سال 1394 مطالعه توزیع آماری اثرات QTL بر صحت ارزش های اصلاحی ژنومی برآورد شده با روش Bayesian نازنین محمودی , احمد آیت اللهی مهرجردی , محمود هنرور , علی اسماعیلی زاده کشکوئیه چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 مطالعه جهش های موجود در نیمه اول اگزون 2 ژن GDF9گوسفند آمیخته نژاد رومانوف و نژاد کرمانی رسول خدابخش زاده , محمدرضا محمدآبادی , علی اسماعیلی زاده , حسین مرادی شهربابک , سپیده انصاری نمین چکیده
جلد 7، شماره 2 سال 1394 مطالعه ساختار شجره و اثرات ناشی از افت همخونی بر صفات رشد در گوسفندان بومی استان لرستان زهرا یگانه پور , هدایت الله روشنفکر , جمال فیاضی , میر حسن بیرانوند , محمد قادرزاده چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1397 مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه‌های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده‌های RNA-Seq وحید تقی زاده , محمدرضا نصیری , مجتبی طهمورث پور , محمدرضا بختیاری زاده , علی جوادمنش چکیده
جلد 4 شماره 4 سال 1391 مطالعه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل‌آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آن‌ها در تغذیه نشخوارکنندگان مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , طاهره محمد آبادی چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری فاطمه بهرام زاده , غلامرضا داشاب , مسعود علی پناه , محمد رکوعی , صادق اسداللهی چکیده
جلد 4 شماره 3 سال 1391 مقایسه خصوصیات شیمیایی و تجزیه پذیری انواع علوفه و سیلاژ سورگوم با ذرت در شرایط آزمایشگاهی و روش کیسه های نایلونی احمد هدایتی پور , محمد خوروش , غلامرضا قربانی , عباس المدرس , محمد رضا عبادی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1392 مقایسه اثر افزودن اسانس گیاه دارویی بومی مرو تلخ (Salvia mirzayanii) با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت‌های خون و برخی از فراسنجه‌های ایمنی جوجه های گوشتی رضا مصدق , سمیه سالاری , محسن ساری , طاهره محمد آبادی , محسن تقی زاده چکیده
جلد 8 شماره 1 سال 1395 مقایسه اثر پودر و عصاره هیدروالکلی مرزنجوش با ویرجینامایسین بر عملکرد، متابولیتهای خونی، جمعیت میکروبی ایلئوم، مرفولوژی ژژونوم و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی محمد رضا گنجه , محمد سالارمعینی چکیده
جلد 9 شماره 2 سال 1396 مقایسه اثرات پودر زرشک با سین‌بیوتیک و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی فاطمه توکلی نسب , کامران طاهرپور چکیده
جلد 7، شماره 2 سال 1394 مقایسه اثرات گل میمونی با سین بیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی فرهاد رستمی , کامران طاهرپور , حسینعلی قاسمی , فاضل پور احمد چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1393 مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوجه‌های گوشتی مرضیه افخمی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 1 شماره 2 سال 1388 مقایسه برخی توابع توصیف کننده شکل منحنی شیردهی در گاو نژاد هلشتاین حسین مهربان , همایون فرهنگ فر , جواد رحمانی نیا , حسین علی سلطانی چکیده
جلد 10 شماره 2 سال 1397 مقایسه تأثیر استفاده از پودر کرم توبیفکس (Tubifex tubifex) پرورشی و تجاری در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی آنجل (Pterophylum scalare) قبل و بعد از تنش هوا محسن برخوردار , رضا ولی زاده , امید صفری , محمدرضا احمدی , عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 1 شماره 2 سال 1388 مقایسه تأثیر دانه کتان و گلرنگ بر ترکیب اسیدهای چرب زرده تخم مرغ و پاسخ تیتر آنتی بادی مرغان تخم گذار سید جواد حسینی واشان , نظر افضلی , محمد ملكانه , محمد علی ناصری , علی رسانی چکیده
جلد 5 شماره 4 سال 1392 مقایسه تاثیر پرتوهای یون ساز گاما و الکترون بر کینتیک تجزیه شکمبه ای پروتئین و اسیدهای آمینه کنجاله سویا فرزاد قنبری , تقی قورچی , پروین شورنگ , هرمز منصوری , نورمحمد تربتی نژاد چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1395 مقایسه تجزیه پذیری، هضم و تخمیر میکروبی برگ برهان یا درخت ابریشم به جای یونجه در گاو و گاومیش خوزستان لاله خرم زاده , طاهره محمد آبادی , مرتضی ممویی , مرتضی چاجی , محسن ساری چکیده
جلد 5 شماره 3 سال 1392 مقایسه جمعیت و مورفولوژی پروتوزوآی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان تحت شرایط تغذیه‌ای مشابه صفورا جباری , مرتضی چاجی , موسی اسلامی , طاهره محمد آبادی , محمد بوجارپور چکیده
جلد 8 شماره 1 سال 1395 مقایسه دو روش تعیین قابلیت هضم شکمبه ای (درون کیسه ای و آزمایشگاهی) تفاله دانه انار محمد حسن فتحی نسری , فاطمه خسروی چکیده
جلد 8 شماره 1 سال 1395 مقایسه روش های جداسازی بیوفیلم های باکتریایی تشکیل شده بر سطوح لوله های انتقال آب و وسایل استفاده شده در شیردوشی در دامدارای ها ستاره نبی زاده , رضا ولی زاده چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز (FTIR) و آنالیز چند متغیره حجت قلی زاده , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی کوانگ یو چکیده
جلد 4 شماره 3 سال 1391 مقایسه عملکرد و خصوصیات استخوان جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل ویتامینی طی دوره پایانی در دو سیستم پرورشی بستر و قفس حسین مروج , موسی الرضا باغانی , مجید اله یاری شهراسب , محمود شیوازاد چکیده
جلد 9 شماره 1 سال 1396 مقایسه قابلیت هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآی شکمبه، در بزهای نجدی تغذیه شده با سرشاخه کامل برهان یا علوفه یونجه لیلا بابادی , مرتضی چاجی , طاهره محمدآبادی چکیده
جلد 3 شماره 4 سال 1390 مقایسه مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی اسیدهای آمینه ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum) با استفاده از تجزیه تقریبی پریسا سلیمانی رودی , ابوالقاسم گلیان , محمد صدقی چکیده
جلد 7، شماره 1 سال 1394 مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد تولیدی مرغان تخم‌گذار جواد ایزی , حیدر زرقی چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1396 مقایسه مدل‌های مختلف برای برآورد وراثت‌پذیری صفات کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی زهرا خیرخواه , سعید حسنی , سعید زره داران , مجتبی آهنی آذری , محمد هادی سخاوتی , مونا صالحی نسب چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1393 مقایسه چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی جایگاه ژنی Mx در سویه‌های مختلف مرغ بومی، تجاری گوشتی و تخم‌گذار صدیقه ملک شاهدهی , سید حسن حافظیان , قدرت رحیمی میانجی , زربخت انصاری پیرسرایی چکیده
جلد 5 شماره 4 سال 1392 مندرجات پژوهشهای علوم دامی ایران چکیده
سال 1397 جلد 10 شماره 3 نقش مکمل روي (Zn) بر عملکرد بره‌هاي پرواري: فراتحليل ندا نقدی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , احمد آسوده چکیده
جلد 8 شماره 3 سال 1395 همسانه‏سازی و تعیین توالی ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی‏دوام گاوی در اشرشیاکلی رضا پسندیده , محمدتقی بیگی نصیری , مسعودرضا صیفی آباد شاپوری , جمال فیاضی , هدایت ‏الله روشنفکر , محسن لطفی چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه‌های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر هادی قربانی فارمد , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مجتبی یاری چکیده
جلد 10 شماره 4 سال 1397 پاسخ هضمی گوسفند مهربان به شکل فیزیکی دانه جو و استفاده از موننسین در جیره شهرام نجفی , محمد مهدی طباطبایی , خلیل زابلی , علی اصغر ساکی , احمد احمدی چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1398 پیش بینی و تایید in silico ریزRNA ها در بافت های مختلف گوسفند با منشا کروموزوم20 وحیده عباسی , محمد رضا نصیری , علی جوادمنش چکیده
جلد 5 شماره 4 سال 1392 پیشگویی انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TMEn) خوراک‌های آماده دوره آغازین جوجه‌های گوشتی سمیه رحمانی , حسین جانمحمدی , صادق علیجانی , اکبر تقی‌زاده , علی حسین خانی , سید علی میرقلنج چکیده
جلد 9 شماره 4 سال 1396 پیش‌بینی ژن¬های کاذب جدید در ژنوم مرجع گوسفند محمد رضا بختیاری زاده , زهره مزدوری , پدرام شاکری چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران زانا پیرخضرانیان , آرزو محمد هاشمی , مجتبی طهمورث پور , نصرالله پیرانی چکیده
جلد 4 شماره 4 سال 1391 چکیده پژوهشهای علوم دامی ایران چکیده
جلد 7، شماره 1 سال 1394 چکیده انگلیسی مبسوط پژوهشهای علوم دامی ایران چکیده
جلد 7، شماره 2 سال 1394 چکیده انگلیسی مبسوط پژوهشهای علوم دامی ایران چکیده
جلد 7 شماره 3 سال 1394 چکیده انگلیسی مبسوط پژوهشهای علوم دامی ایران چکیده
جلد 7 شماره 4 سال 1394 چکیده انگلیسی مبسوط 7-4 پژوهشهای علوم دامی ایران چکیده
جلد 3 شماره 4 سال 1390 چکیده لاتین پژوهشهای علوم دامی ایران چکیده
جلد 4 شماره 3 سال 1391 چکیده لاتین پژوهشهای علوم دامی ایران چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1392 چکیده لاتین پژوهشهای علوم دامی ایران چکیده
جلد 5 شماره 4 سال 1392 چکیده لاتین پژوهشهای علوم دامی ایران چکیده
جلد 5 شماره 3 سال 1392 چکیده لاتین پژوهشهای علوم دامی ایران چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1389 کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس محمد رضا احسنی , محمد رضا محمد آبادی , مهرداد شمس الدینی بافتی , مجید عزتخواه , مهدی حسنی درخشان , علی اسمعیلی زاده كشكوئیه چکیده
جلد 11 شماره 2 سال 1398 کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون ¬تنی و برون ¬تنی میترا مزینانی , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , ٰرضا ولی زاده چکیده
401 الی 500(از مجموع 501 مورد) << < 1 2 3 4 5 6 > >>