مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 2 شماره 2 سال 1389 تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها
( جواد بیات کوهسار ; رضا ولی زاده ; عباس علی ناصریان ; عبدالمنصور طهماسبی ; رشید صفری )
681 چکیده   PDF
جلد 6 شماره 1 سال 1393 تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی
( حسین جانمحمدی ; اکبر تقی زاده ; پرویز یاسان ; جلیل شجاع ; علی نیکخواه )
519 چکیده   PDF
جلد 5 شماره 4 سال 1392 اثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای پرتولید هلشتاین
( نبی اله آقازیارتی فراهانی ; حمید امانلو ; هرمز منصوری ; حمیدرضا میرزایی ; علی مصطفی تهرانی )
512 چکیده   PDF
جلد 4 شماره 4 سال 1391 تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین
( امیر سالاری نیا ; محمد حسن فتحی نسری ; همایون فرهنگ فر ; حسین نعیمی پور یونسی )
481 چکیده   PDF
جلد 6 شماره 1 سال 1393 تأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ یونجه بر عملکرد، خصوصیات تخم‌مرغ و برخی پارامتر‌های خون در مرغ‌ تخم‌گذار های-لاین W36
( علی نوبخت )
455 چکیده   PDF
جلد 4 شماره 3 سال 1391 اثر تزریق بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش بر توان تولیدی، بروز ناهنجاری‌های متابولیکی و وضعیت رحم در گاوهای تغذیه شده با نمک های آنیونیک
( حمید امانلو ; نجمه اسلامیان فارسونی ; طاهره امیر آبادی فراهانی )
291 چکیده   PDF
جلد 8 شماره 1 سال 1395 ارزیابی نتایج حاصل از کشتار بره ها در تلاقی میش های ورامینی با قوچهای شال، افشاری، مغانی و ورامینی
( رضا سید شریفی ; اکبر حمزه زاده آذر )
280 چکیده   PDF
جلد 2 شماره 2 سال 1389 عمل آوری پرس های کاه با اوره بهتر از عمل آوریکاه معمولی در سیستم های پرواربندی است
( تیمور تنها ; مجتبی زاهدی فر ; احسان محجوبی ; محسن شوکت فدایی )
248 چکیده   PDF
جلد 2 شماره 2 سال 1389 تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند فراهانی با استفاده از انرژی متابولیسمی
( حسین ارزانی ; زينب جعفریان جلودار ; علي نیكخواه ; حسين آذرنیوند ; مهدي قربانی )
222 چکیده   PDF
جلد 8 شماره 4 سال 1395 اثر کوتاه‏کردن دوره خشکی بر عملکرد تولیدمثلی و شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با تعداد زایمان متفاوت
( سید محمدرضا حسینی ; امیر کرم زاده دهاقانی ; علی نوری ; آرمین توحیدی )
221 چکیده   PDF