مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 2 شماره 2 سال 1389 تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها
( جواد بیات کوهسار ; رضا ولی زاده ; عباس علی ناصریان ; عبدالمنصور طهماسبی ; رشید صفری )
1023 چکیده   PDF
جلد 4 شماره 4 سال 1391 تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین
( امیر سالاری نیا ; محمد حسن فتحی نسری ; همایون فرهنگ فر ; حسین نعیمی پور یونسی )
903 چکیده   PDF
جلد 6 شماره 1 سال 1393 تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی
( حسین جانمحمدی ; اکبر تقی زاده ; پرویز یاسان ; جلیل شجاع ; علی نیکخواه )
887 چکیده   PDF
جلد 5 شماره 4 سال 1392 اثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای پرتولید هلشتاین
( نبی اله آقازیارتی فراهانی ; حمید امانلو ; هرمز منصوری ; حمیدرضا میرزایی ; علی مصطفی تهرانی )
821 چکیده   PDF
جلد 6 شماره 1 سال 1393 تأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ یونجه بر عملکرد، خصوصیات تخم‌مرغ و برخی پارامتر‌های خون در مرغ‌ تخم‌گذار های-لاین W36
( علی نوبخت )
713 چکیده   PDF
جلد 8 شماره 1 سال 1395 مقایسه دو روش تعیین قابلیت هضم شکمبه ای (درون کیسه ای و آزمایشگاهی) تفاله دانه انار
( محمد حسن فتحی نسری ; فاطمه خسروی )
673 چکیده   PDF
جلد 6 شماره 3 سال 1393 اثر بکارگیری اسپرم تعیین جنس شده در تلیسه ها بر پیشرفت ژنتیکی در مسیر انتخابی مادر مادران
( ساحره جوزی شکالگورابی ; عبدالاحد شادپرور )
486 چکیده   PDF
جلد 6 شماره 1 سال 1393 تاثیر استفاده از سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی
( طیبه موسی پور ; محمد سالارمعینی )
481 چکیده   PDF
جلد 3 شماره 1 سال 1390 تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن
( مهدی غفوریان‌راد ; حسن نصیری ‌مقدم ; حسن کرمانشاهی ; محسن دانش مسگران )
460 چکیده   PDF
جلد 4 شماره 2 سال 1391 اثر حضور جنس نر بر بروز چرخه های تولیدمثلی بزهای ماده نژاد مرخز در فصل تولید مثل
( حسین دقیق کیا ; وفا محمدی )
431 چکیده   PDF