مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 2 شماره 2 سال 1389 تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها
( جواد بیات کوهسار ; رضا ولی زاده ; عباس علی ناصریان ; عبدالمنصور طهماسبی ; رشید صفری )
975 چکیده   PDF
جلد 6 شماره 1 سال 1393 تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی
( حسین جانمحمدی ; اکبر تقی زاده ; پرویز یاسان ; جلیل شجاع ; علی نیکخواه )
324 چکیده   PDF
جلد 8 شماره 1 سال 1395 اثر افزودن گیاهان کاکوتی، نعنا و پونه به شیر بر عملکرد، متابولیت های شیمیایی خون و جمعیت میکروبی مدفوع گوساله های هلشتاین
( نرجس قهاری ; تقی قورچی ; سید علیرضا وکیلی )
264 چکیده   PDF
جلد 2 شماره 2 سال 1389 عمل آوری پرس های کاه با اوره بهتر از عمل آوریکاه معمولی در سیستم های پرواربندی است
( تیمور تنها ; مجتبی زاهدی فر ; احسان محجوبی ; محسن شوکت فدایی )
256 چکیده   PDF
جلد 6 شماره 1 سال 1393 تأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ یونجه بر عملکرد، خصوصیات تخم‌مرغ و برخی پارامتر‌های خون در مرغ‌ تخم‌گذار های-لاین W36
( علی نوبخت )
250 چکیده   PDF
جلد 11 شماره 3 سال 1398 تعیین قابلیت هضم ظاهری و ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت در بلدرچین ژاپنی در سن سه هفتگی
( محمود قزاقی ; احمد حسن آبادی ; مهران مهری )
222 چکیده   pdf
جلد 6 شماره 1 سال 1393 تاثیر استفاده از سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی
( طیبه موسی پور ; محمد سالارمعینی )
201 چکیده   PDF
جلد 5 شماره 4 سال 1392 اثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای پرتولید هلشتاین
( نبی اله آقازیارتی فراهانی ; حمید امانلو ; هرمز منصوری ; حمیدرضا میرزایی ; علی مصطفی تهرانی )
182 چکیده   PDF
جلد 7 شماره 4 سال 1394 ارزیابی ترکیب شیمیایی، گوارش پذیری وکیفیت پروتئین علوفه تاج خروس در دو مرحله برداشت
( پوریا احسانی ; حسن فضایلی ; کیوان کرکودی ; اردلان مهرانی )
167 چکیده   PDF
جلد 4 شماره 3 سال 1391 اثر تزریق بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش بر توان تولیدی، بروز ناهنجاری‌های متابولیکی و وضعیت رحم در گاوهای تغذیه شده با نمک های آنیونیک
( حمید امانلو ; نجمه اسلامیان فارسونی ; طاهره امیر آبادی فراهانی )
166 چکیده   PDF