دریافت مقاله انگلیسی

به استحضار کلیه نویسندگان می‌رساند، نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران با توجه به اخذ مجوز انتشار دوزبانه در تاریخ 01/08/1387 از وزارت ارشاد، در نظر دارد از این پس مقاله به زبان انگلیسی نیز چاپ کند.