مقالات علمی پژوهشی

تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی

حجت صنوبر کلاتی, محمود شمس شرق, بهروز دستار, سعید زره داران
بازدید: 253

برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه‌های گوشتی

مهران مهری, حسن نصیری مقدم, حسن کرمانشاهی, محسن دانش مسگران
بازدید: 323

تعیین کربوهیدرات های غیر نشاسته ای و انرژی قابل متابولیسم ارقام مختلف گندم ایران در تغذیه طیور

اکبر یعقوب فر, سارا میرزایی گودرزی, حمید ولی زاده, علیرضا صفا مهر
بازدید: 549

تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم شیرین بر قابلیّت هضم و عملکرد گاوهای شیری

احمد هدایتی پور, محمد خوروش, غلامرضا قربانی, عباس المدرس
بازدید: 165

ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور

مهدی نافذ, سعید زره داران, سعید حسنی, رحمت سمیعی
بازدید: 293

مطالعه الگوی رشد در خطوط پدری لاین جوجه گوشتی آرین

مهدی ناقوس, عباس پاکدل, رسول واعظ ترشیزی
بازدید: 106

abstract

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 248

content

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 240