مقالات علمی پژوهشی

ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری

حسن محمدی عمارت, ابوالقاسم گلیان, عبدالمنصور طهماسبی, حسن کرمانشاهی
بازدید: 411

بررسی اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در مراحل مختلف تولید

علی رضا حسابی نامقی, علیرضا شوریده, رجبعلی میرزایی, علی اكبر اردلان دوست
بازدید: 171

تاثیر ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی در مرغ های تخمگذار

مسعود محمد حسین رحمتی, علی اصغر ساکی, پویا زمانی, امیر اسكندرلو, بهنام طهماسب پور
بازدید: 583

اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار

محمّدعلی نوروزیان, رضا ولی زاده, ابوالقاسم نبی پور, عباسعلی ناصریان, عبدالمنصور طهماسبی
بازدید: 384

تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی

یونس علی علی جو, رضا ولی زاده, عباسعلی ناصریان, محسن دانش مسگران, عبدالمنصور طهماسبی
بازدید: 451

مطالعه چندشکلی اگزون2 ژن GOLA-DRB3 در بز ندوشن با استفاده از روش PCR-RFLP

اسماعیل عباس زاده مهرآبادی, محمدرضا محمدآبادی, علی اسمعیلی زاده كشكوئیه, روح ا... علی نقی زاده
بازدید: 145
بازدید: 247

ارزیابی عوامل محیطی موثر بر زنده مانی بره های بلوچی از تولد تا شیرگیری

علی اصغر اسلمی نژاد, داود علی ساقی, غلامرضا داشاب, مهسا ضابطیان
بازدید: 188

کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات تولید شیر 305 روز و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی

راضیه ایزدخواه, همایون فرهنگ فر, محمد حسن فتحی نسری, حسین نعیمی پور یونسی
بازدید: 213

بررسی برخی از شاخص‌های تغذیه‌ای هیبریدهای تجارتی کرم ابریشم در پنج سن لاروی

سید حسین حسینی ‌مقدم, سید ضیاءالدین میرحسینی, مانی غنی پور, علیرضا صیداوی
بازدید: 138

چکیده مبسوط

پژوهشهای علوم دامی
بازدید: 138