مقالات علمی پژوهشی

تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها

جواد بیات کوهسار, رضا ولی زاده, عباس علی ناصریان, عبدالمنصور طهماسبی, رشید صفری
بازدید: 428
بازدید: 263
بازدید: 310

تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند فراهانی با استفاده از انرژی متابولیسمی

حسین ارزانی, زينب جعفریان جلودار, علي نیكخواه, حسين آذرنیوند, مهدي قربانی
بازدید: 775

کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس

محمد رضا احسنی, محمد رضا محمد آبادی, مهرداد شمس الدینی بافتی, مجید عزتخواه, مهدی حسنی درخشان, علی اسمعیلی زاده كشكوئیه
بازدید: 182

عمل آوری پرس های کاه با اوره بهتر از عمل آوریکاه معمولی در سیستم های پرواربندی است

تیمور تنها, مجتبی زاهدی فر, احسان محجوبی, محسن شوکت فدایی
بازدید: 231

تنوع میکروساتلایت در شش ن‍ژاد گوسفند ایرانی

وحید مولائی, رحیم عصفوری, مراد پاشا اسكندری نسب, صابر قنبری, مهدی نیكمرد
بازدید: 158

ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پی

اکبر خالق زادگان, سيد ضياالدين میر حسینی, سيد محمد فرهاد وحیدی, سيد بنيامين دلیر صفت, هادي زارع
بازدید: 153

abstract

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 258