لیست داوران منتصب این شماره

 • امیر موسائی
 • امیرحسین علیزاده قمصری
 • جمال فیاضی
 • حمید محمدزاده
 • حیدر زرقی
 • داوود علی ساقی
 • رضا مجیدزاده هروی
 • سعید زره داران
 • سعید سبحانی راد
 • سمیه سالاری
 • سید احسان غیاثی
 • طاهره محمد آبادی
 • عبدالمنصور طهماسبی
 • علی اصغر ساکی
 • علی جوادمنش
 • علی محرری
 • علی هاشمی
 • فرزاد باقرزاده کاسمانی
 • محمد علی نوروزیان
 • محمد رضا نصیری
 • محمدرضا محمدآبادی
 • محمود وطن خواه
 • مرضیه قدمی کوهستانی
 • میرداریوش شکوری
 • یونس علی علی جو
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تجزیه¬ و تحلیل ژنوتیپی ناحیه¬ی کمپلکس اصلی سازگاری بافتی در مرغ¬های بومی ایران

جعفر پیش جنگ آقاجری, قدرت اله رحیمی میانجی, سید حسن حافظیان, محسن قلی زاده, قربان الیاسی
بازدید: 204

تنوع ژنتیکی خط پدری اسب‌های ایرانی با استفاده از توالی یابی بخشی از کروموزوم Y

نعمت هدایت ایوریق, رضا خلخالی ایوریق, رضا سیدشریفی, مصطفی عمری
بازدید: 256