لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد حسن آبادی
 • امیرهوشنگ فلاح راد
 • اکبر تقی زاده
 • حیدر زرقی
 • رضا مجیدزاده هروی
 • رضا ولی زاده
 • سعید حسنی
 • سعید زره داران
 • سعید سبحانی راد
 • سید جلال مدرسی
 • سیدجواد حسینی واشان
 • طاهره محمد آبادی
 • عطیه بهلولی قائن
 • علی جوادمنش
 • علی رضا حسابی نامقی
 • فرهنگ فاتحی
 • محمد علی نوروزیان
 • محمد تقی بیگی نصیری
 • محمد حسن فتحی نسری
 • محمد مهدی شریعتی
 • محمد نوروزی ابدال آبادی
 • محمدرضا محمدآبادی
 • مرتضی چاجی
 • مرضیه قدمی کوهستانی
 • منصور رضائی
 • مهدی سلطانی
 • موسی وطن دوست
 • نصر الله پیرانی
 • یاسمن شمشیرگران
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

عملکرد و پاسخ به تنش انتقال بره¬های ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکمل¬های آلی کروم و سلنیوم

امیر موسائی, رضا ولی زاده, عباسعلی ناصریان, محمد حیدرپور, حسین کاظمی مهرجردی
بازدید: 350

تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خونی و برخی آنزیم‌های سرمی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

جمال سیف دواتی, مطلب جهان آرا, صیاد سیف زاده, حسین عبدی بنمار, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق, رضا سید شریفی, وحید واحدی
بازدید: 231

بررسی ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه¬ای غلاف کهور

حسن علی عربی, فرشته علی پور, پویا زمانی, داریوش علی پور, مصطفی ملکی, خلیل زابلی
بازدید: 194

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تعیین اهداف اصلاحی گوسفند مغانی در سیستم پرورش عشایری

رضا سید شریفی, فاطمه نور افکن, مصطفی فولادی, جمال سیف دواتی
بازدید: 1391

برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در گاو بومی استان ایلام

حسین حسینی نصر, هدایت الله روشنفکر, جمال فیاضی, محمد تقی بیگی نصیری
بازدید: 505

تعیین پلی مورفیسم رسپتور ژن دوپامین به کمک آنزیم محدودالاثر BseNI

مریم بازگیری, محمد تقی بیگی نصیری, جمال فیاضی
بازدید: 190

آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-seq

ژیلا حسانی, محمدرضا نصیری, محمدرضا بختیاری زاده, مجتبی طهمورث پور, علی جوادمنش
بازدید: 493

تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری گوسفند نژاد بلوچی

فاطمه بحری بیناباج, گلناز بی همتا, زانا پیرخضرانیان
بازدید: 259

علمی پژوهشی- سایر