لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالقاسم گلیان
 • احمد حسن آبادی
 • امیرهوشنگ فلاح راد
 • اکبر تقی زاده
 • بهروز دستار
 • داوود علی ساقی
 • سعید زره داران
 • سمیه سالاری
 • سید جلال مدرسی
 • طاهره محمد آبادی
 • عبدالمنصور طهماسبی
 • علی جوادمنش
 • علی حسین خانی
 • فاطمه بحری بیناباج
 • مجتبی یاری
 • محسن ساری
 • محسن کاظمی
 • محمد رضا بحرینی بهزادی
 • محمد سالارمعینی
 • محمد مهدی شریعتی
 • مرضیه قدمی کوهستانی
 • مسلم باشتنی
 • منصور رضائی
 • مهدی الهی ترشیزی
 • یونس علی علی جو
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اجزای ترکیبات فنولی غلاف نخود سبز (.Pisum sativum L) و اثرات آنها بر قابلیت هضم شکمبه‌ای و تولید گاز تحت شرایط آزمایشگاهی

جمال سیف دواتی, زهرا اسلامی, حسین عبدی بنمار, فرزاد میرزائی آقچه قشلاق, رضا سید شریفی
بازدید: 211
بازدید: 1353

اثر بلوک اوره-ملاس غنی شده با موننسین بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خون و شکمبه بره‌های نر مهربان

حسن علی عربی, محمد مهدی طباطبایی, پویا زمانی, سپیده افروزی, خلیل زابلی
بازدید: 184

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو

رحیمه سپهری, صادق علیجانی, جلیل شجاع غیاث, محمدطاهر هرکی نژاد, سید عباس رأفت
بازدید: 187

تحلیل شجره و بررسی همخونی در گوسفند نژاد لری ‌بختیاری

محمد کشاورزپور, محمد رضا بحرینی بهزادی, مصطفی محقق دولت آبادی
بازدید: 323

علمی پژوهشی- فیزیولوژی