لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالقاسم گلیان
 • بهروز دستار
 • حسن نصیری مقدم
 • حیدر زرقی
 • داوود علی ساقی
 • رضا ولی زاده
 • سعید زره داران
 • سونیا زکی زاده
 • سید هادی ابراهیمی
 • سید همایون فرهنگ فر
 • علی قنادی
 • علی محرری
 • غلامرضا داشاب
 • فریبرز خواجعلی
 • مجتبی طهمورث پور
 • محسن برخوردار
 • محسن دانش مسگران
 • محسن ساری
 • محسن کاظمی
 • محمد حسن فتحی نسری
 • محمد نوروزی ابدال آبادی
 • مرتضی چاجی
 • مریم نصرتی
 • موسی وطن دوست
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

ارزش تغذیه‌ای گیاه خار مریم برای گوسفند و تاثیر آن بر هضم مواد فیبری و پروتئینی

علی مجدم, مرتضی چاجی, طاهره محمدآبادی, صالح طباطبائی وکیلی
بازدید: 606

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

برآورد ضریب همخونی و اثرات آن بر زنده‌مانی بره در جمعیت‌های مختلف گوسفند

محمد الماسی, امیر رشیدی, محمد رزم کبیر, محمد مهدی غلام بابائیان
بازدید: 716
بازدید: 188

مطالعه توزیع آماری اثرات QTL بر صحت ارزش های اصلاحی ژنومی برآورد شده با روش Bayesian

نازنین محمودی, احمد آیت اللهی مهرجردی, محمود هنرور, علی اسماعیلی زاده کشکوئیه
بازدید: 165

برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن بدن در سنین مختلف در گوسفند لری

زهرا یگانه پور, هدایت الله روشنفکر, جمال فیاضی, میرحسن بیرانوند, رضا پسندیده
بازدید: 232

علمی پژوهشی- سایر

چکیده انگلیسی مبسوط

چکیده انگلیسی مبسوط

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 137