لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالقاسم گلیان
 • احمد حسن آبادی
 • بهروز دستار
 • جواد بیات کوهسار
 • حیدر زرقی
 • داوود علی ساقی
 • سعید زره داران
 • سمیه سالاری
 • علی اصغر ساکی
 • علی رضا حسابی نامقی
 • علی قنادی
 • غلامرضا داشاب
 • فاطمه بحری بیناباج
 • مجتبی طهمورث پور
 • محسن برخوردار
 • مسلم باشتنی
 • مژگان مظهری
 • یونس علی علی جو
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تحلیل فنوتیپی و ژنوتیپی سن هنگام نخستین زایش درگاوهای شیری هلشتاین ایران

عاطفه سید دخت, علی اصغر اسلمی نژاد, مرتضی بیطرف ثانی
بازدید: 227
بازدید: 174

مطالعه ساختار شجره و اثرات ناشی از افت همخونی بر صفات رشد در گوسفندان بومی استان لرستان

زهرا یگانه پور, هدایت الله روشنفکر, جمال فیاضی, میر حسن بیرانوند, محمد قادرزاده
بازدید: 401

بررسی صحت ارزش اصلاحی پیش‏بینی شده در مرغان بومی خراسان برای صفت وزن بدن در سن هشت هفتگی

فائزه قربانی, همایون فرهنگ فر, نظر افضلی, محمد ابراهیم نویدی زاده
بازدید: 194

علمی پژوهشی- سایر

چکیده انگلیسی مبسوط

چکیده انگلیسی مبسوط

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 183