لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد آیت اللهی مهرجردی
 • احمد حسن آبادی
 • بهروز دستار
 • حامد احمدی
 • حسن نصیری مقدم
 • حیدر زرقی
 • داوود علی ساقی
 • سمیه سالاری
 • سید همایون فرهنگ فر
 • علی اصغر ساکی
 • علی حسین خانی
 • غلامرضا داشاب
 • فاطمه بحری بیناباج
 • فریبرز خواجعلی
 • مجتبی طهمورث پور
 • محسن دانش مسگران
 • محسن ساری
 • محسن مجتهدی
 • محمد مهدی شریعتی
 • مهدی سلطانی
 • یونس علی علی جو
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

چکیده انگلیسی مبسوط

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 223

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

بررسی کارایی مکمل ورمی هوموس در جیرة بلدرچین ژاپنی

مصعب احمدی, محمد امیر کریمی ترشیزی
بازدید: 185

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

افزایش میزان بیان ژن Sox2 در سلول‌های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFs

یاسمن شمشیرگران, مجتبی طهمورث پور, حسام دهقانی, محمدرضا نصیری
بازدید: 199

بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک در گاوهای هلشتاین ایران

محمد تیموریان, علی اصغر اسلمی نژاد, محمد مهدی شریعتی
بازدید: 172
بازدید: 192
بازدید: 171