لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالقاسم گلیان
 • احمد حسن آبادی
 • تقی قورچی
 • حسن نصیری مقدم
 • حسین جانمحمدی
 • داوود علی ساقی
 • رضا وکیلی
 • سعید سبحانی راد
 • سمیه سالاری
 • سونیا زکی زاده
 • سید احسان غیاثی
 • سیدجواد حسینی واشان
 • طاهره محمد آبادی
 • عبدالمنصور طهماسبی
 • علی رضا حسابی نامقی
 • مجتبی طهمورث پور
 • محسن دانش مسگران
 • محسن ساری
 • محسن مجتهدی
 • محمد هادی سخاوتی
 • محمدرضا محمدآبادی
 • مهدی بهگر
 • مهدی سلطانی
 • مهران مهری
 • نصر الله پیرانی
 • یاسمن شمشیرگران
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

بازدید: 256

تأثیر استفاده از پودر سیر در جیره گوسفند بر قابلیت‌هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه

محمدحسین طاهری نیا, مرتضی چاجی, طاهره محمدآبادی, موسی اسلامی, محسن ساری
بازدید: 2698

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیره برکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی

حسن محمدی عمارت, ابولقاسم گلیان, عبدالمنصور طهماسبی, حسن کرمانشاهی
بازدید: 907

تهیه و ارزیابی جیره نیمه خالص به منظور مطالعات مربوط به فیبر در بلدرچین ژاپنی

وجیهه امام پور, محمد امیر کریمی ترشیزی, فرید شریعتمداری
بازدید: 169

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری

فاطمه بهرام زاده, غلامرضا داشاب, مسعود علی پناه, محمد رکوعی, صادق اسداللهی
بازدید: 265

چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران

زانا پیرخضرانیان, آرزو محمد هاشمی, مجتبی طهمورث پور, نصرالله پیرانی
بازدید: 251
بازدید: 230

مطالعه جهش های موجود در نیمه اول اگزون 2 ژن GDF9گوسفند آمیخته نژاد رومانوف و نژاد کرمانی

رسول خدابخش زاده, محمدرضا محمدآبادی, علی اسماعیلی زاده, حسین مرادی شهربابک, سپیده انصاری نمین
بازدید: 187