علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان
بازدید: 123

تأثیر استفاده از پودر سیر در جیره گوسفند بر قابلیت‌هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه

محمدحسین طاهری نیا, مرتضی چاجی, طاهره محمدآبادی, موسی اسلامی, محسن ساری
بازدید: 1191

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیره برکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی

حسن محمدی عمارت, ابولقاسم گلیان, عبدالمنصور طهماسبی, حسن کرمانشاهی
بازدید: 388

تهیه و ارزیابی جیره نیمه خالص به منظور مطالعات مربوط به فیبر در بلدرچین ژاپنی

وجیهه امام پور, محمد امیر کریمی ترشیزی, فرید شریعتمداری
بازدید: 75

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری

فاطمه بهرام زاده, غلامرضا داشاب, مسعود علی پناه, محمد رکوعی, صادق اسداللهی
بازدید: 132

چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران

زانا پیرخضرانیان, آرزو محمد هاشمی, مجتبی طهمورث پور, نصرالله پیرانی
بازدید: 124
بازدید: 122

مطالعه جهش های موجود در نیمه اول اگزون 2 ژن GDF9گوسفند آمیخته نژاد رومانوف و نژاد کرمانی

رسول خدابخش زاده, محمدرضا محمدآبادی, علی اسماعیلی زاده, حسین مرادی شهربابک, سپیده انصاری نمین
بازدید: 100