لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالقاسم گلیان
 • احمد حسن آبادی
 • بهروز دستار
 • حسن نصیری مقدم
 • حیدر زرقی
 • رضا مجیدزاده هروی
 • رضا ولی زاده
 • سیدجواد حسینی واشان
 • مجتبی طهمورث پور
 • محمد هادی سخاوتی
 • محمد نوروزی ابدال آبادی
 • محمود شمس شرق
 • مهران مهری
 • مژگان مظهری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان

رضا ولی زاده, رشید صفری, سید احسان غیاثی, حمیدرضا عشقی زاده
بازدید: 491

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

سید جواد حسینی واشان, ابولقاسم گلیان, اکبر یعقوب فر, محمدرضا نصیری, احمدرضا راجی, پیمان اسماعیلی نسب
بازدید: 207
بازدید: 267
بازدید: 376

تاثیر استفاده از پودر خرفه بر سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی

محمدرضا قربانی, محمد بوجارپور, منصور میاحی, جمال فیاضی, سیدرضا فاطمی طباطبایی, سید صالح طباطبایی
بازدید: 249

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی پلی‌مورفیسم مرغان بومی مازندران و اصفهان با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره

سعید اسماعیل خانیان, سعید انصاری مهیاری, اردشیر نجاتی جوارمی, محمد حسین بنابازی, مجید صادقیان, مریم تاتاری
بازدید: 161

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

علمی پژوهشی- سایر