مقالات علمی پژوهشی

فهرست مطالب

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 314

علمی پژوهشی- سایر

چکیده لاتین

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 220

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر بازدهی باروری گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی

وحید غلامی, حمید امانلو, محمدحسین شهیر, حمیدرضا میرزایی الموتی
بازدید: 155

مقایسه جمعیت و مورفولوژی پروتوزوآی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان تحت شرایط تغذیه‌ای مشابه

صفورا جباری, مرتضی چاجی, موسی اسلامی, طاهره محمد آبادی, محمد بوجارپور
بازدید: 410

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی میزان بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 درخوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O

رضا پسندیده, محمد‏رضا نصیری, علی‏اصغر اسلمی‏نژاد, مجتبی طهمورث‏پور, سعید زیبایی
بازدید: 152

برآورد ضریب هم خونی و اثر آن بر برخی صفات تولید مثلی گله های گاو شیری استان اصفهان

سجاد قلی زاده, سعید انصاری مهیاری, احمد ریاسی, محمد رکوعی
بازدید: 342