لیست داوران منتصب این شماره

 • امیرهوشنگ فلاح راد
 • تقی قورچی
 • جواد بیات کوهسار
 • حسن نصیری مقدم
 • حمید محمدزاده
 • حیدر زرقی
 • داوود علی ساقی
 • رضا مجیدزاده هروی
 • سید هادی ابراهیمی
 • علی رضا حسابی نامقی
 • مجتبی طهمورث پور
 • محسن ساری
 • محمد هادی سخاوتی
 • مهدی سلطانی
 • موسی وطن دوست
 • یونس علی علی جو
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر دفعات شیردوشی در ابتدای دوره شیردهی بر تولید شیر، متابولیت‌های خون و بازده تولیدمثل گاوهای هلشتاین

ابوالفضل کیانی, احمد ریاسی, سعید انصاری مهیاری, غلامرضا قربانی, محمد خوروش
بازدید: 307
بازدید: 299

تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی

حسین جانمحمدی, اکبر تقی زاده, پرویز یاسان, جلیل شجاع, علی نیکخواه
بازدید: 4694

اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته

مرضیه قدمی کوهستانی, رضا ولی زاده, عباسعلی ناصریان, سیدهادی ابراهیمی
بازدید: 169

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی ناحیه تنظیمی ژن لپتین در گاوهای نجدی خوزستان

فاطمه امرایی, هدایت اله روشنفکر, جمال فیاضی, محمد بوجارپور
بازدید: 167

مقایسه چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی جایگاه ژنی Mx در سویه‌های مختلف مرغ بومی، تجاری گوشتی و تخم‌گذار

صدیقه ملک شاهدهی, سید حسن حافظیان, قدرت رحیمی میانجی, زربخت انصاری پیرسرایی
بازدید: 212

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

بازدید: 175