فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری

حسن محمدی عمارت, ابوالقاسم گلیان, عبدالمنصور طهماسبی, حسن کرمانشاهی
بازدید: 102

بررسی اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در مراحل مختلف تولید

علی رضا حسابی نامقی, علیرضا شوریده, رجبعلی میرزایی, علی اكبر اردلان دوست
بازدید: 26

تاثیر ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی در مرغ های تخمگذار

مسعود محمد حسین رحمتی, علی اصغر ساکی, پویا زمانی, امیر اسكندرلو, بهنام طهماسب پور
بازدید: 284

اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار

محمّدعلی نوروزیان, رضا ولی زاده, ابوالقاسم نبی پور, عباسعلی ناصریان, عبدالمنصور طهماسبی
بازدید: 41

تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی

یونس علی علی جو, رضا ولی زاده, عباسعلی ناصریان, محسن دانش مسگران, عبدالمنصور طهماسبی
بازدید: 70

مطالعه چندشکلی اگزون2 ژن GOLA-DRB3 در بز ندوشن با استفاده از روش PCR-RFLP

اسماعیل عباس زاده مهرآبادی, محمدرضا محمدآبادی, علی اسمعیلی زاده كشكوئیه, روح ا... علی نقی زاده
بازدید: 14
بازدید: 15

ارزیابی عوامل محیطی موثر بر زنده مانی بره های بلوچی از تولد تا شیرگیری

علی اصغر اسلمی نژاد, داود علی ساقی, غلامرضا داشاب, مهسا ضابطیان
بازدید: 22

کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات تولید شیر 305 روز و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی

راضیه ایزدخواه, همایون فرهنگ فر, محمد حسن فتحی نسری, حسین نعیمی پور یونسی
بازدید: 51

بررسی برخی از شاخص‌های تغذیه‌ای هیبریدهای تجارتی کرم ابریشم در پنج سن لاروی

سید حسین حسینی ‌مقدم, سید ضیاءالدین میرحسینی, مانی غنی پور, علیرضا صیداوی
بازدید: 19

چکیده مبسوط

پژوهشهای علوم دامی
بازدید: 16