فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال درجوجه های گوشتی

سمیه شربت دار; محمود شمس شرق; علیرضا حسابی نامقی; سعید حسنی; رضا حدادیان

تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

حسن نصیری مقدم; مونا آزادگان مهر; لیلا زرتاش; محمود سالمی

مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین

الهام رضوان نژاد; عباس پاکدل; سید رضا میرایی آشتیانی; حسن مهربانی یگانه; محمد مهدی یعقوبی

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی

عبدالصمد امینی; علی اصغر اسلمی نژاد; مجتبی طهمورث پور

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین

محمد تیموریان; علی اصغر اسلمی نژاد; مجتبی طهمورث پور

بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT1 و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو های هلشتاین ایران

حامد خراتی کوپایی; محمد رضا محمد آبادی; سعید انصاری مهیاری; علی اسماعیلی زاده کشکوئیه; علیرضا ترنگ; مهدی نیکبختی

تخمین پارامترها و روند ژنتیکی برای صفت نمره سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی

عاطفه عابدینی; همایون فرهنگ فر; کمال شجاعیان; حسین نعیمی پور یونسی; مسلم باشتنی; بهروز محمد نظری

اثر سن بر خصوصیات الیاف شترهای ماده یک کوهانه استان سمنان (مقاله کوتاه)

حمیدرضا انصاری رنانی; حمیدرضا باقرشاه; سپهر مرادی

abstract

پژوهشهای علوم دامی ایران