مقالات علمی پژوهشی

بازدید: 264

بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال درجوجه های گوشتی

سمیه شربت دار, محمود شمس شرق, علیرضا حسابی نامقی, سعید حسنی, رضا حدادیان
بازدید: 166

تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

حسن نصیری مقدم, مونا آزادگان مهر, لیلا زرتاش, محمود سالمی
بازدید: 164

مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین

الهام رضوان نژاد, عباس پاکدل, سید رضا میرایی آشتیانی, حسن مهربانی یگانه, محمد مهدی یعقوبی
بازدید: 146

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی

عبدالصمد امینی, علی اصغر اسلمی نژاد, مجتبی طهمورث پور
بازدید: 143

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین

محمد تیموریان, علی اصغر اسلمی نژاد, مجتبی طهمورث پور
بازدید: 211

بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT1 و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو های هلشتاین ایران

حامد خراتی کوپایی, محمد رضا محمد آبادی, سعید انصاری مهیاری, علی اسماعیلی زاده کشکوئیه, علیرضا ترنگ, مهدی نیکبختی
بازدید: 210

تخمین پارامترها و روند ژنتیکی برای صفت نمره سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی

عاطفه عابدینی, همایون فرهنگ فر, کمال شجاعیان, حسین نعیمی پور یونسی, مسلم باشتنی, بهروز محمد نظری
بازدید: 176

اثر سن بر خصوصیات الیاف شترهای ماده یک کوهانه استان سمنان (مقاله کوتاه)

حمیدرضا انصاری رنانی, حمیدرضا باقرشاه, سپهر مرادی
بازدید: 171

abstract

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 257