فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها

جواد بیات کوهسار; رضا ولی زاده; عباس علی ناصریان; عبدالمنصور طهماسبی; رشید صفری

تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند فراهانی با استفاده از انرژی متابولیسمی

حسین ارزانی; زينب جعفریان جلودار; علي نیكخواه; حسين آذرنیوند; مهدي قربانی

کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس

محمد رضا احسنی; محمد رضا محمد آبادی; مهرداد شمس الدینی بافتی; مجید عزتخواه; مهدی حسنی درخشان; علی اسمعیلی زاده كشكوئیه

تنوع میکروساتلایت در شش ن‍ژاد گوسفند ایرانی

وحید مولائی; رحیم عصفوری; مراد پاشا اسكندری نسب; صابر قنبری; مهدی نیكمرد

ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پی

اکبر خالق زادگان; سيد ضياالدين میر حسینی; سيد محمد فرهاد وحیدی; سيد بنيامين دلیر صفت; هادي زارع

abstract

پژوهشهای علوم دامی ایران