فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها

جواد بیات کوهسار, رضا ولی زاده, عباس علی ناصریان, عبدالمنصور طهماسبی, رشید صفری
بازدید: 84
بازدید: 16
بازدید: 38

تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند فراهانی با استفاده از انرژی متابولیسمی

حسین ارزانی, زينب جعفریان جلودار, علي نیكخواه, حسين آذرنیوند, مهدي قربانی
بازدید: 233

کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس

محمد رضا احسنی, محمد رضا محمد آبادی, مهرداد شمس الدینی بافتی, مجید عزتخواه, مهدی حسنی درخشان, علی اسمعیلی زاده كشكوئیه
بازدید: 22

عمل آوری پرس های کاه با اوره بهتر از عمل آوریکاه معمولی در سیستم های پرواربندی است

تیمور تنها, مجتبی زاهدی فر, احسان محجوبی, محسن شوکت فدایی
بازدید: 48

تنوع میکروساتلایت در شش ن‍ژاد گوسفند ایرانی

وحید مولائی, رحیم عصفوری, مراد پاشا اسكندری نسب, صابر قنبری, مهدی نیكمرد
بازدید: 28

ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پی

اکبر خالق زادگان, سيد ضياالدين میر حسینی, سيد محمد فرهاد وحیدی, سيد بنيامين دلیر صفت, هادي زارع
بازدید: 30

abstract

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 19