فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

سازه‌های مؤثر بر عملکرد تولیدمثلی ماده گاوهای هولشتاین استان فارس

سید حسن عادلی, محمد جواد ضمیری, ابراهیم روغنی, مجتبی کافی
بازدید: 17

بررسی تأثیر سطوح مختلف پلت‌چسبان پروتئینی آمت بر عملکرد

مجتبی خرمی, جواد پوررضا, عبدالحسین سمیع, مهدی محمدعلی پور, ابراهیم روغنی
بازدید: 13

تأثیرسطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم فیتاز بر کیفیت پوسته تخم مرغ

روح الله گایکانی, مجتبی زاغری, محمود شیوآزاد
بازدید: 19
بازدید: 30

برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی برخی صفات اقتصادی در بز کرکی رائینی

الهام رضوان نژاد, محمد مرادی شهربابك, حسین مروج, احمد صفی جهانشاهی
بازدید: 22