فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

عملکرد و پاسخ به تنش انتقال بره¬های ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکمل¬های آلی کروم و سلنیوم

امیر موسائی, رضا ولی زاده, عباسعلی ناصریان, محمد حیدرپور, حسین کاظمی مهرجردی
بازدید: 49

تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خونی و برخی آنزیم‌های سرمی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

جمال سیف دواتی, مطلب جهان آرا, صیاد سیف زاده, حسین عبدی بنمار, فرزاد میرزایی آقجه قشلاق, رضا سید شریفی, وحید واحدی
بازدید: 49

بررسی ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه¬ای غلاف کهور

حسن علی عربی, فرشته علی پور, پویا زمانی, داریوش علی پور, مصطفی ملکی, خلیل زابلی
بازدید: 36

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تعیین اهداف اصلاحی گوسفند مغانی در سیستم پرورش عشایری

رضا سید شریفی, فاطمه نور افکن, مصطفی فولادی, جمال سیف دواتی
بازدید: 401

برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در گاو بومی استان ایلام

حسین حسینی نصر, هدایت الله روشنفکر, جمال فیاضی, محمد تقی بیگی نصیری
بازدید: 156

تعیین پلی مورفیسم رسپتور ژن دوپامین به کمک آنزیم محدودالاثر BseNI

مریم بازگیری, محمد تقی بیگی نصیری, جمال فیاضی
بازدید: 36

آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-seq

ژیلا حسانی, محمدرضا نصیری, محمدرضا بختیاری زاده, مجتبی طهمورث پور, علی جوادمنش
بازدید: 180

تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری گوسفند نژاد بلوچی

فاطمه بحری بیناباج, گلناز بی همتا, زانا پیرخضرانیان
بازدید: 83

علمی پژوهشی- سایر

علمی پژوهشی- سایر