فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

مقایسه مدل‌های مختلف برای برآورد وراثت‌پذیری صفات کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی

زهرا خیرخواه, سعید حسنی, سعید زره داران, مجتبی آهنی آذری, محمد هادی سخاوتی, مونا صالحی نسب
بازدید: 28

پیش‌بینی ژن¬های کاذب جدید در ژنوم مرجع گوسفند

محمد رضا بختیاری زاده, زهره مزدوری, پدرام شاکری
بازدید: 108

علمی پژوهشی- سایر

علمی پژوهشی- سایر

بررسی خاصیت آنتی¬اکسیدانی سیلیمارین در مقابله با سمیت کلرید لیتیوم در اسپرم قوچ

طاهره چوبینه, حمیدرضا مومنی, مهدی خدایی مطلق, نیلوفر دربندی, عاطفه خاوری
بازدید: 49

تعیین مناسب‌ترین شاخص برآورد تنش گرمایی-رطوبتی بر تولید شیر روزانه در یک گاوداری بزرگ صنعتی در مشهد

مهدی مهاجرپور, امین علیزاده, سیدمحمد موسوی بایگی, عباسعلی ناصریان, محمدتقی شاکری
بازدید: 63