فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اجزای ترکیبات فنولی غلاف نخود سبز (.Pisum sativum L) و اثرات آنها بر قابلیت هضم شکمبه‌ای و تولید گاز تحت شرایط آزمایشگاهی

جمال سیف دواتی, زهرا اسلامی, حسین عبدی بنمار, فرزاد میرزائی آقچه قشلاق, رضا سید شریفی
بازدید: 32
بازدید: 309

اثر بلوک اوره-ملاس غنی شده با موننسین بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خون و شکمبه بره‌های نر مهربان

حسن علی عربی, محمد مهدی طباطبایی, پویا زمانی, سپیده افروزی, خلیل زابلی
بازدید: 36

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو

رحیمه سپهری, صادق علیجانی, جلیل شجاع غیاث, محمدطاهر هرکی نژاد, سید عباس رأفت
بازدید: 42

تحلیل شجره و بررسی همخونی در گوسفند نژاد لری ‌بختیاری

محمد کشاورزپور, محمد رضا بحرینی بهزادی, مصطفی محقق دولت آبادی
بازدید: 75

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

علمی پژوهشی- فیزیولوژی