فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی

فرشته قدمگاهی; سعید زره داران; مجتبی آهنی آذری; مونا صالحی نسب

تجزیه ژنتیکی صفت طول عمر تولیدی در گله‌های گاو هلشتاین استان اصفهان

حامد امیرپورنجف آبادی; سعید انصاری مهیاری; محمدعلی ادریس

بررسی اثر همخونی بر افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند نژاد مهربان

رویا یاوری فرد; نوید قوی حسین زاده; عبدالاحد شادپرور

برآورد همخونی و اثر آن بر صفات رشد در گوسفندان سنگسری

محبوبه میرزایی ایلالی; سعید حسنی; مجتبی آهنی آذری; روح الله عبدالله پور; سکینه نقویان