فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

ارزش تغذیه‌ای گیاه خار مریم برای گوسفند و تاثیر آن بر هضم مواد فیبری و پروتئینی

علی مجدم, مرتضی چاجی, طاهره محمدآبادی, صالح طباطبائی وکیلی
بازدید: 212

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

برآورد ضریب همخونی و اثرات آن بر زنده‌مانی بره در جمعیت‌های مختلف گوسفند

محمد الماسی, امیر رشیدی, محمد رزم کبیر, محمد مهدی غلام بابائیان
بازدید: 244
بازدید: 23

مطالعه توزیع آماری اثرات QTL بر صحت ارزش های اصلاحی ژنومی برآورد شده با روش Bayesian

نازنین محمودی, احمد آیت اللهی مهرجردی, محمود هنرور, علی اسماعیلی زاده کشکوئیه
بازدید: 38

برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن بدن در سنین مختلف در گوسفند لری

زهرا یگانه پور, هدایت الله روشنفکر, جمال فیاضی, میرحسن بیرانوند, رضا پسندیده
بازدید: 44

علمی پژوهشی- سایر

علمی پژوهشی- سایر

چکیده انگلیسی مبسوط

چکیده انگلیسی مبسوط

چکیده انگلیسی مبسوط

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 16