فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

ارزش تغذیه‌ای گیاه خار مریم برای گوسفند و تاثیر آن بر هضم مواد فیبری و پروتئینی

علی مجدم; مرتضی چاجی; طاهره محمدآبادی; صالح طباطبائی وکیلی

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

برآورد ضریب همخونی و اثرات آن بر زنده‌مانی بره در جمعیت‌های مختلف گوسفند

محمد الماسی; امیر رشیدی; محمد رزم کبیر; محمد مهدی غلام بابائیان

مطالعه توزیع آماری اثرات QTL بر صحت ارزش های اصلاحی ژنومی برآورد شده با روش Bayesian

نازنین محمودی; احمد آیت اللهی مهرجردی; محمود هنرور; علی اسماعیلی زاده کشکوئیه

برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن بدن در سنین مختلف در گوسفند لری

زهرا یگانه پور; هدایت الله روشنفکر; جمال فیاضی; میرحسن بیرانوند; رضا پسندیده

علمی پژوهشی- سایر

علمی پژوهشی- سایر

چکیده انگلیسی مبسوط

چکیده انگلیسی مبسوط

چکیده انگلیسی مبسوط

پژوهشهای علوم دامی ایران