فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تحلیل فنوتیپی و ژنوتیپی سن هنگام نخستین زایش درگاوهای شیری هلشتاین ایران

عاطفه سید دخت, علی اصغر اسلمی نژاد, مرتضی بیطرف ثانی
بازدید: 60
بازدید: 16

مطالعه ساختار شجره و اثرات ناشی از افت همخونی بر صفات رشد در گوسفندان بومی استان لرستان

زهرا یگانه پور, هدایت الله روشنفکر, جمال فیاضی, میر حسن بیرانوند, محمد قادرزاده
بازدید: 149

بررسی صحت ارزش اصلاحی پیش‏بینی شده در مرغان بومی خراسان برای صفت وزن بدن در سن هشت هفتگی

فائزه قربانی, همایون فرهنگ فر, نظر افضلی, محمد ابراهیم نویدی زاده
بازدید: 25

علمی پژوهشی- سایر

علمی پژوهشی- سایر

چکیده انگلیسی مبسوط

چکیده انگلیسی مبسوط

چکیده انگلیسی مبسوط

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 25