1.
مهنانیا, صادقی سفیدمزگیع, آقاطهرانیع. دوقلوزایی در گاوهای هلشتاین ایران: عوامل موثر بر میزان وقوع و پیامدهای تولیدی و تولید مثلی. IJASR [اینترنت]. 9 جولای 2016 [ارجاع شده 26 می 2020];8(1):185-96. قابل دسترس در: https://ijasr.um.ac.ir/article/view/46120