1.
مرادیم, افضل زادها, بهگرم, نوروزیانم ع. تأثیرجیره‌های حاوی فرآورده های فرعی پسته ی تیمار شده با بیم الکترون، سود و پلی اتیلن گلایکول بر قابلیت هضم و عملکرد بره های پرواری زندی. IJASR [اینترنت]. 19دسامبر2015 [ارجاع شده 21می2019];7(3):278-84. Available from: https://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/view/35876