1.
مرادیم, افضل زادها, بهگرم, نوروزیانم ع. تأثیرجیره‌های حاوی فرآورده های فرعی پسته ی تیمار شده با بیم الکترون، سود و پلی اتیلن گلایکول بر قابلیت هضم و عملکرد بره های پرواری زندی. IJASR [اینترنت]. 19 دسامبر 2015 [ارجاع شده 13 اکتبر 2019];7(3):278-84. قابل دسترس در: https://ijasr.um.ac.ir/article/view/35876