1.
ایزی ج, زرقی ح. مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد تولیدی مرغان تخم‌گذار. IJASR [اینترنت]. 23می2015 [ارجاع شده 16ژوئن2019];7(1):58-5. Available from: https://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/view/32445