1.
مرادیم, حسین خانیع, تقی زادها, علیجانیص, دقیق کیاح. جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ. IJASR [اینترنت]. 4 آگوست 2013 [ارجاع شده 15 اکتبر 2019];5(1). قابل دسترس در: https://ijasr.um.ac.ir/article/view/24505