1.
مرادیم, حسین خانیع, تقی زادها, علیجانیص, دقیق کیاح. جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ. IJASR [اینترنت]. 4آگوست2013 [ارجاع شده 25می2019];5(1). Available from: https://ijasr.um.ac.ir/index.php/animal/article/view/24505