مرادیمسعود, افضل زادهاحمد, بهگرمهدی, و نوروزیانمحمد علی. “تأثیرجیره‌های حاوی فرآورده های فرعی پسته ی تیمار شده با بیم الکترون، سود و پلی اتیلن گلایکول بر قابلیت هضم و عملکرد بره های پرواری زندی”. پژوهشهای علوم دامی ایران 7, no. 3 (دسامبر 19, 2015): 278-284. دسترسی اکتبر 15, 2019. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/35876.