کلانترمجید, یعقوبفراكبر, و خواجعلیفریبرز. “تاثیر جو و آنزیم بر عملکرد، لاشه، فعالیت آنزیمی و فرآسنجه‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی”. پژوهشهای علوم دامی ایران 7, no. 4 (ژانویه 16, 2016): 456-465. دسترسی اکتبر 13, 2019. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/33949.