ایزیجواد, و زرقیحیدر. “مقایسه مدل های رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد تولیدی مرغان تخم‌گذار”. پژوهشهای علوم دامی ایران 7, no. 1 (می 23, 2015): 58-65. دسترسی اکتبر 15, 2019. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/32445.