مشاهده تعداد ارجاعات و h-index نشریه در googlescholar

 

 

اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

47

تعداد مقالات

594

تعداد نویسندگان

1,199

تعداد مقالات ارسال شده

1,200

تعداد مقالات رد شده

431

درصد عدم پذیرش

36

تعداد مقالات پذیرفته شده

605

درصد پذیرش

50

زمان پذیرش (روز)

52

 

 

علوم دامی

شماره جاری: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 47، پاییز 1400، صفحه 321-474 

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

3. اثر پودر مومیایی و عصاره علف هیضه بر عملکرد رشد، سامانه ایمنی و ریخت شناسی روده باریک جوجه گوشتی

صفحه 351-368

10.22067/ijasr.v13i3.79474

فائزه احمدزاده؛ سیدجواد حسینی واشان؛ نظر افضلی؛ علی اله رسانی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

8. تولید و بررسی ویژگیهای آنزیم نوترکیب ریبونوکلئاز پانکراس گوسفند

صفحه 429-440

10.22067/ijasr.2020.38319.0

مهسا ضابطیان؛ محمد رضا نصیری؛ علی جوادمنش؛ شاهرخ قوتی


مقاله پژوهشی

11. نوترکیبی و انتخاب چند صفتی در پنج والد ژاپنی- شکل کرم ابریشم

صفحه 463-474

10.22067/ijasr.2021.38311.0

معین الدین مواج پور؛ سید ضیاء الدین میرحسینی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ شهلا نعمت اللهیان؛ فرجاد رفیعی؛ نوید قوی حسین زاده؛ یوسف خیرخواه


ابر واژگان

نشریات مرتبط