کلیدواژه‌ها = وراثت‌پذیری
تعداد مقالات: 6
1. برآورد پارامتر‌های ژنتیکی و فنوتیپی منحنی رشد لجستیک و همبستگی مولفه‌ها در گوسفند زندی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 441-451

10.22067/ijasr.v13i3.81528

سعید نیسی؛ هدایت اله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ مرتضی ممویی


2. برآورد پارامترهای ژنتیکی زنده‌مانی در بره‌های گوسفند عربی با استفاده از دو مدل خطی و ویبال

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 303-312

10.22067/ijasr.v13i2.86819

نصیر کریمی؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ ارسلان برازنده


4. مقایسه مدل‌های مختلف برای برآورد وراثت‌پذیری صفات کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی

دوره 9، شماره 4، بهار 1397، صفحه 461-470

10.22067/ijasr.v9i4.53926

زهرا خیرخواه؛ سعید حسنی؛ سعید زره داران؛ مجتبی آهنی آذری؛ محمد هادی سخاوتی؛ مونا صالحی نسب


5. تجزیه ژنتیکی صفت طول عمر تولیدی در گله‌های گاو هلشتاین استان اصفهان

دوره 9، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 104-112

10.22067/ijasr.v9i1.51561

حامد امیرپورنجف آبادی؛ سعید انصاری مهیاری؛ محمدعلی ادریس


6. برآورد روند و پارامترهای ژنتیکی برای تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 113-119

10.22067/ijasr.v7i1.39218

سمیه حسنوند؛ حسین مهربان؛ علی صادقی سفیدمزگی