کلیدواژه‌ها = هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم و خصوصیات تخمیر شکمبه ای گوسفند نژاد عربی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392

10.22067/ijasr.v5i2.28290

مریم هرسینی؛ محمد رضا بوجارپور؛ موسی اسلامی؛ مرتضی چاجی؛ طاهره محمدآبادی