نویسنده = ابوالفضل مهنانی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ژنتیکی برخی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین در شرایط تنشگرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

10.22067/ijasr.2021.38245.0

سعید انصاری مهیاری؛ سید هادی حسینی؛ محمود مهین؛ امیرحسین مهدوی؛ ابوالفضل مهنانی


2. دوقلوزایی در گاوهای هلشتاین ایران: عوامل موثر بر میزان وقوع و پیامدهای تولیدی و تولید مثلی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 185-196

10.22067/ijasr.v8i1.46120

ابوالفضل مهنانی؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ علیرضا آقاطهرانی