نویسنده = محمد تقی بیگی نصیری
تعداد مقالات: 5
1. برآورد پارامترهای ژنتیکی زنده‌مانی در بره‌های گوسفند عربی با استفاده از دو مدل خطی و ویبال

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 303-312

10.22067/ijasr.v13i2.86819

نصیر کریمی؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ ارسلان برازنده


2. برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در گاو بومی استان ایلام

دوره 10، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 97-107

10.22067/ijasr.v10i1.39170

حسین حسینی نصر؛ هدایت الله روشنفکر؛ جمال فیاضی؛ محمد تقی بیگی نصیری


3. تعیین پلی مورفیسم رسپتور ژن دوپامین به کمک آنزیم محدودالاثر BseNI

دوره 10، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 109-115

10.22067/ijasr.v10i1.50752

مریم بازگیری؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ جمال فیاضی


4. همسانه‏سازی و تعیین توالی ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی‏دوام گاوی در اشرشیاکلی

دوره 8، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 511-519

10.22067/ijasr.v8i3.50712

رضا پسندیده؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ جمال فیاضی؛ هدایت ‏الله روشنفکر؛ محسن لطفی


5. برآورد پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری صفات رشد در گوسفند سنگسری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس

دوره 8، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 382-391

10.22067/ijasr.v8i2.49127

زهره یوسفی؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ نورالدین مرادی؛ مهدی ایمانی