نویسنده = علیرضا حسابی نامقی
تعداد مقالات: 6
5. بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال درجوجه های گوشتی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

10.22067/ijasr.v3i2.11010

سمیه شربت دار؛ محمود شمس شرق؛ علیرضا حسابی نامقی؛ سعید حسنی؛ رضا حدادیان


6. بررسی اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در مراحل مختلف تولید

دوره 3، شماره 3، زمستان 1389

10.22067/ijasr.v3i3.11296

علیرضا حسابی نامقی؛ علیرضا شوریده؛ رجبعلی میرزایی؛ علی اکبر اردلان دوست