مرادیمهدی, حسین خانیعلی, تقی زادهاکبر, علیجانیصادق, و دقیق کیاحسین. “جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ”. پژوهشهای علوم دامی ایران 5, no. 1 (آگوست 4, 2013). دسترسی اکتبر 28, 2020. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/24505.