اکبریغلامرضا, محرمیاکبر, و شاه حسینیغلامرضا. “تأثیر خوراک پرتودهی‌ شده بر شاخص‌های عملکرد جوجه‌های گوشتی”. پژوهشهای علوم دامی ایران 3, no. 1 (دسامبر 14, 2011). دسترسی فوریه 17, 2020. https://ijasr.um.ac.ir/article/view/10541.