[1]
مرادیم., حسین خانیع., تقی زادها., علیجانیص., و دقیق کیاح., “جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ”, IJASR, ج 5, ش 1, آگوست 2013.