مرادیم.; حسین خانیع.; تقی زادها.; علیجانیص.; دقیق کیاح. جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ. پژوهشهای علوم دامی ایران, v. 5, n. 1, 4 آگوست 2013.