نمایه نویسندگان

آ

 • آریامنش، ویدا تأثیر انتخاب آزاد یونجه، جاشیر و کنسانتره بر قابلیت هضم و رفتار مصرف خوراک بره‌های نر عربی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 505-518]
 • آقامحمدی، ناهید پایداری هوازی سیلاژ‌ ذرت تلقیح شده با جدایه‌های جدید باکتری اسید‌ لاکتیک جدا شده از منابع مختلف [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 359-377]

ا

 • ابراهیمی، اسماعیل بررسی بیان ژن‌های مسیر بیوسنتز سرین در ماهیچه سینه بوقلمون‌های بومی ایران با بازده غذایی متفاوت [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 427-437]
 • احمدی، فاطمه تأثیر پرورش گروهی و انفرادی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، تخمیر شکمبه، رفتار و سلامت گوساله‌های شیری [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 317-331]
 • احمدی، فاطمه اثرات جایگزینی بیوچار به ‌همراه ویتامین C با مکمل معدنی جیره بر عملکرد و کیفیت پوسته تخم‌مرغ‌ در مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 399-412]
 • احمدی کهنعلی، راضیه اثر تغذیه پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده با اوره بر عملکرد، پاسخ ایمنی، شاخص‌‌های بیوشیمیایی خون و ریخت‌شناسی ژژنوم جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 379-398]
 • ارشادی، داود اثر کنجاله سیاه دانه همراه با مولتی آنزیم بر عملکرد رشد و شاخص‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 65-81]
 • ارویی، سیما بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر پارامترهای هماتولوژیک در موش‌ صحرایی نر [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 295-303]
 • اسدی، محمد اثر مصرف کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides) بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‌های خونی و قوام مدفوع در بزغاله‌های شیرخوار نژاد سیستانی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 175-187]
 • اسدی کرم، مسلم تأثیر اسانس بومادران در مقایسه با پادزیست محرک رشد و زیست‌یار باکتریایی بر عملکرد رشد، کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 413-425]
 • افشارمنش، محسن اثرات جایگزینی بیوچار به ‌همراه ویتامین C با مکمل معدنی جیره بر عملکرد و کیفیت پوسته تخم‌مرغ‌ در مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 399-412]
 • افشارمنش، محسن تأثیر اسانس بومادران در مقایسه با پادزیست محرک رشد و زیست‌یار باکتریایی بر عملکرد رشد، کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 413-425]
 • اکبریان تفاقی، مجید تأثیر پرورش گروهی و انفرادی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، تخمیر شکمبه، رفتار و سلامت گوساله‌های شیری [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 317-331]
 • اکبری قرائی، محمد مقایسه اثرات عصاره نعناع فلفی، ویتامین C، ویتامین E، پروبیوتیک و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 221-236]
 • امانلو، حمید مقایسه منابع مختلف علوفه‌ای جیره بر عملکرد تولیدی، رفتار تغذیه‌ای و فراسنجه‌های خونی بزهای شیرده مورسیانوگرانادینا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 163-173]
 • انصاری پیرسرائی، زربخت تأثیر کفیر و عصاره نعناع فلفلی در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد، کیفیت گوشت، پروفیل لیپیدی، هورمون‌های تیروئیدی و هورمون تستوسترون در بلدرچین ژاپنی گوشتی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 83-95]
 • انصاری مهیاری، سعید تحلیل ژنتیکی برخی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین اصفهان در شرایط تنش‏گرمایی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 267-281]
 • ایزانلو، محمد بررسی امکان جایگزینی مخلوط پروتئینی به‌جای کنجاله‌ سویا و مکمل‌ مخلوط آنزیمی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 201-219]

ب

 • بابااحمدی، ابراهیم تأثیر دما و زمان نگهداری تخم ‌مرغ‌های نطفه‌دار بر تولد جوجه ‌در دستگاه جوجه‌کشی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 603-609]
 • بالاپور، نازیله بررسی اثرات نانو اکسید مس و پری‌بیوتیک بر عملکرد رشد و شمارش سلول‌های خونی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 459-470]
 • بشارتی، مقصود تاثیر استفاده از افزودنی‌های مختلف بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی و خصوصیات تخمیری سیلاژ ذرت [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]
 • بشارتی، مقصود بهبود کیفیت‌ اسپرم منجمد-یخ‌گشایی شده خروس‌های گله مادر تجاری چالش داده شده با دگزامتازون با استفاده از مکمل غذایی ویتامین E [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 109-120]
 • بهاری، عباس تنوع مولکولی و تجزیه فیلوژنتیکی شتر ترکمن و گونه‌های مختلف شتر بر‌اساس توالی ژن سیتوکروم b [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 447-457]
 • بوجارپور، محمد تأثیر انتخاب آزاد یونجه، جاشیر و کنسانتره بر قابلیت هضم و رفتار مصرف خوراک بره‌های نر عربی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 505-518]

پ

 • پالیزبان، زینب مقایسه اثرات عصاره نعناع فلفی، ویتامین C، ویتامین E، پروبیوتیک و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 221-236]
 • پزشکیان، زهرا بررسی بیان ژن‌های مسیر بیوسنتز سرین در ماهیچه سینه بوقلمون‌های بومی ایران با بازده غذایی متفاوت [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 427-437]

ت

 • تراز، زهرا بررسی امکان جایگزینی مخلوط پروتئینی به‌جای کنجاله‌ سویا و مکمل‌ مخلوط آنزیمی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 201-219]
 • تقی زاده، اکبر تاثیر استفاده از افزودنی‌های مختلف بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی و خصوصیات تخمیری سیلاژ ذرت [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]
 • توغدری، عبدالحکیم بررسی سطوح و روش‌های مختلف فرآوری دانه کتان بر عملکرد رشد، قابلیت هضم موادمغذی، فراسنجه‌های خونی و رفتار نشخوار گوسفند [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 13-26]
 • توغدری، عبدالحکیم اثر مصرف کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides) بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‌های خونی و قوام مدفوع در بزغاله‌های شیرخوار نژاد سیستانی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 175-187]

ج

 • جاجرمی، مازیار تأثیر اسانس بومادران در مقایسه با پادزیست محرک رشد و زیست‌یار باکتریایی بر عملکرد رشد، کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 413-425]
 • جمالی، جبار مقایسه اثرات عصاره نعناع فلفی، ویتامین C، ویتامین E، پروبیوتیک و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 221-236]

چ

 • چاجی، مرتضی اثر استفاده از منابع اوره آهسته رهش بر قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد بره‌های پرواری تغذیه شده با جیره‌ی حاوی مواد علوفه‌ای کم کیفیت [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 189-200]
 • چاجی، مرتضی تأثیر انتخاب آزاد یونجه، جاشیر و کنسانتره بر قابلیت هضم و رفتار مصرف خوراک بره‌های نر عربی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 505-518]
 • چوپانی، حسن رضا تأثیر سطوح مختلف پلت‏چسبان و ضایعات کشتارگاهی طیور بر عملکرد، کیفیت لاشه و فراسنجه‌های سرمی جوجه‏های گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 549-563]

ح

 • حسن آبادی، احمد اثر سطوح مختلف فیبر خام و چربی جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی جوان با استفاده از مدل رویه‌ی پاسخ [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 237-254]
 • حسن آبادی، احمد اثر مکمل لیزوفسفولیپید در جیره‏های حاوی منابع و سطوح مختلف چربی بر پارامترهای سرم خون، ریخت‌شناسی روده کوچک، فلور میکروبی سکوم و عملکرد جوجه‌های‌گوشتی در دوره آغازین [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 565-582]
 • حسین آبادی، مصطفی بررسی سطوح و روش‌های مختلف فرآوری دانه کتان بر عملکرد رشد، قابلیت هضم موادمغذی، فراسنجه‌های خونی و رفتار نشخوار گوسفند [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 13-26]
 • حسینی، سید هادی تحلیل ژنتیکی برخی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین اصفهان در شرایط تنش‏گرمایی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 267-281]
 • حسینی واشان، سیدجواد اثر تغذیه پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده با اوره بر عملکرد، پاسخ ایمنی، شاخص‌‌های بیوشیمیایی خون و ریخت‌شناسی ژژنوم جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 379-398]
 • حسینی واشان، سیدجواد تأثیر سطوح مختلف پلت‏چسبان و ضایعات کشتارگاهی طیور بر عملکرد، کیفیت لاشه و فراسنجه‌های سرمی جوجه‏های گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 549-563]

خ

 • خالداری، مجید بررسی چند شکلی اگزون یک ژن BMP2 و تأثیر آن بر وزن دنبه در گوسفندان دنبه‌دار نژاد لری بختیاری [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 439-446]
 • خبازان، محمد هادی مقایسه منابع مختلف علوفه‌ای جیره بر عملکرد تولیدی، رفتار تغذیه‌ای و فراسنجه‌های خونی بزهای شیرده مورسیانوگرانادینا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 163-173]
 • خلت آبادی فراهانی، امیر حسین پویش ژنومی برای صفات مهم اقتصادی بلدرچین ژاپنی-مقایسه روش‌های چند مرحله‌ای بیز B و تک مرحله‌ای GBLUP [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 283-294]
 • خوشبین، محمد رضا بررسی اثرات مکمل‌های معدنی و آلی منگنز بر عملکرد، وضعیت پاداکسندگی، سیستم ایمنی و استحکام استخوان در مرغ‌های تخم‌گذار لگهورن سویه های‌لاین W-36 (82 تا 94 هفتگی) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 97-107]

د

 • دانش مسگران، محسن بررسی ترکیب شیمیایی، تولید گاز و قابلیت هضم دانه‌ خلر فرآوری شده با روش‌های مختلف حرارتی در شرایط in vitro و in situ [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 27-41]
 • دقیق کیا، حسین تأثیر افزودن پنتوکسی‌فیلین بر بهبود پارامترهای حرکتی اسپرم قوچ قزل در فصل غیرتولیدمثلی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 55-64]
 • دهقان بنادکی، مهدی تاثیر افزودن مکمل روی-متیونین به جیره‌های حاوی چربی غیر اشباع بر عملکرد رشد، وضعیت سلامتی و برخی فراسنجه‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 147-162]
 • دیدارخواه، مسعود مقایسه عملکرد تولید مثلی میش های وارداتی و میش های ایرانی با استفاده از روش تلقیح مصنوعی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 43-53]

ر

 • راست پور، حسین بررسی ترکیب شیمیایی، تولید گاز و قابلیت هضم دانه‌ خلر فرآوری شده با روش‌های مختلف حرارتی در شرایط in vitro و in situ [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 27-41]
 • رحمانیان شریف آباد، نفیسه اثر مرحله برداشت و نسبت ترکیب سورگوم علوفه‌ای با سیلاژ ذرت بر ارزش غذایی و تجزیه‌پذیری آن [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 487-504]
 • رحمانی مقدم، ابراهیم بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر پارامترهای هماتولوژیک در موش‌ صحرایی نر [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 295-303]
 • رفیعی یارندی، حسن تاثیر افزودن مکمل روی-متیونین به جیره‌های حاوی چربی غیر اشباع بر عملکرد رشد، وضعیت سلامتی و برخی فراسنجه‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 147-162]
 • رمضانی، محسن اثر جوشانده گیاه دارویی چوغان (Seidlitzia rosmarinus) بر عملکرد شیردهی و تولیدمثلی گاوهای اوایل شیردهی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 333-343]
 • رهبر، ربیع اثر زمان تلقیح در قبل و بعد دوشش بر میزان آبستنی گاوهای هلشتاین استان اصفهان [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 593-602]

ز

 • زابلی، خلیل برازش برخی از مدل‌های غیر خطی به‌منظور پیش‌بینی کینتیک تخمیر شکمبه‌ای در علوفه‌های مختلف [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 519-530]
 • زحمتکش، داود مقایسه منابع مختلف علوفه‌ای جیره بر عملکرد تولیدی، رفتار تغذیه‌ای و فراسنجه‌های خونی بزهای شیرده مورسیانوگرانادینا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 163-173]
 • زره داران، سعید اثر سطوح مختلف فیبر خام و چربی جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی جوان با استفاده از مدل رویه‌ی پاسخ [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 237-254]

س

 • ساری، محسن تاثیر افزودن مکمل روی-متیونین به جیره‌های حاوی چربی غیر اشباع بر عملکرد رشد، وضعیت سلامتی و برخی فراسنجه‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 147-162]
 • ساری، محسن بررسی ارزش تغذیه‌ای دانه گیاه شورزیست کوشیا (Bassia scoparia) به‌روش برون تنی جهت استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان در مناطق خشک و نیمه خشک [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 345-357]
 • ساری، محسن تأثیر انتخاب آزاد یونجه، جاشیر و کنسانتره بر قابلیت هضم و رفتار مصرف خوراک بره‌های نر عربی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 505-518]
 • سالارمعینی، محمد اثرات جایگزینی بیوچار به ‌همراه ویتامین C با مکمل معدنی جیره بر عملکرد و کیفیت پوسته تخم‌مرغ‌ در مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 399-412]
 • سالارمعینی، محمد تأثیر اسانس بومادران در مقایسه با پادزیست محرک رشد و زیست‌یار باکتریایی بر عملکرد رشد، کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 413-425]
 • سالاری، سمیه تأثیر انتخاب آزاد یونجه، جاشیر و کنسانتره بر قابلیت هضم و رفتار مصرف خوراک بره‌های نر عربی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 505-518]
 • سالاری، علی اکبر اثر مکمل لیزوفسفولیپید در جیره‏های حاوی منابع و سطوح مختلف چربی بر پارامترهای سرم خون، ریخت‌شناسی روده کوچک، فلور میکروبی سکوم و عملکرد جوجه‌های‌گوشتی در دوره آغازین [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 565-582]
 • ستاری، محمد بهبود کیفیت‌ اسپرم منجمد-یخ‌گشایی شده خروس‌های گله مادر تجاری چالش داده شده با دگزامتازون با استفاده از مکمل غذایی ویتامین E [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 109-120]
 • سریر، هادی اثر تغذیه پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده با اوره بر عملکرد، پاسخ ایمنی، شاخص‌‌های بیوشیمیایی خون و ریخت‌شناسی ژژنوم جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 379-398]
 • سلامی، سعید بررسی کیفیت آب مصرفی مرغداری های شهرستان نورآباد استان فارس و مناطق روستایی مجاور [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 121-130]
 • سلطانی نژاد، حسن تأثیر اسانس بومادران در مقایسه با پادزیست محرک رشد و زیست‌یار باکتریایی بر عملکرد رشد، کیفیت گوشت و پاسخ ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 413-425]
 • سیف دواتی، جمال بررسی اثرات نانو اکسید مس و پری‌بیوتیک بر عملکرد رشد و شمارش سلول‌های خونی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 459-470]
 • سیف زاده، صیاد اثر جوشانده گیاه دارویی چوغان (Seidlitzia rosmarinus) بر عملکرد شیردهی و تولیدمثلی گاوهای اوایل شیردهی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 333-343]
 • سیف زاده، صیاد بررسی اثرات نانو اکسید مس و پری‌بیوتیک بر عملکرد رشد و شمارش سلول‌های خونی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 459-470]

ش

 • شاهمرادی، علی اثرات ال-کارنیتین و امولسیفایر در جیره‌های کم انرژی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 531-547]
 • شرفی، محسن اثرات ال-کارنیتین جیره‌ای بر فراسنجه‌های کیفی منی و شاخص‌های گنادی و کبدی خروس‌های مولد گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 583-592]
 • شریفی، سید داود اثرات ال-کارنیتین جیره‌ای بر فراسنجه‌های کیفی منی و شاخص‌های گنادی و کبدی خروس‌های مولد گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 583-592]
 • شریفی، سید داود اثرات ال-کارنیتین و امولسیفایر در جیره‌های کم انرژی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 531-547]

ص

 • صالحی فر، احسان اثر مرحله برداشت و نسبت ترکیب سورگوم علوفه‌ای با سیلاژ ذرت بر ارزش غذایی و تجزیه‌پذیری آن [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 487-504]
 • صفوی، سادات اثر استفاده از منابع اوره آهسته رهش بر قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد بره‌های پرواری تغذیه شده با جیره‌ی حاوی مواد علوفه‌ای کم کیفیت [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 189-200]

ط

 • طاهرپور، کامران مقایسه اثرات عصاره نعناع فلفی، ویتامین C، ویتامین E، پروبیوتیک و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 221-236]
 • طهماسبی، عبدالمنصور اثر مکمل روغن کتان و تزریق ویتامین‌های (A, D3, E) بر عملکرد و متابولیت‌های سرم گوساله‌های ماده شیر‌خوار [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 305-315]
 • طهماسبی، عبدالمنصور بررسی اثرات مکمل‌های معدنی و آلی منگنز بر عملکرد، وضعیت پاداکسندگی، سیستم ایمنی و استحکام استخوان در مرغ‌های تخم‌گذار لگهورن سویه های‌لاین W-36 (82 تا 94 هفتگی) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 97-107]
 • طوطیایی، سمیرا ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری‌های اسید لاکتیک جداشده از دستگاه گوارش زنبور های عسل Apis mellifera [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 131-146]

ع

 • عالیان سماک خواه، شهره بررسی کیفیت آب مصرفی مرغداری های شهرستان نورآباد استان فارس و مناطق روستایی مجاور [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 121-130]
 • عالیان سماک خواه، شهره بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر پارامترهای هماتولوژیک در موش‌ صحرایی نر [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 295-303]
 • عبدی بنمار، حسین اثر جوشانده گیاه دارویی چوغان (Seidlitzia rosmarinus) بر عملکرد شیردهی و تولیدمثلی گاوهای اوایل شیردهی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 333-343]
 • عزیز علی آبادی، فاطمه اثر سطوح مختلف فیبر خام و چربی جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی جوان با استفاده از مدل رویه‌ی پاسخ [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 237-254]
 • علی پور، داریوش پایداری هوازی سیلاژ‌ ذرت تلقیح شده با جدایه‌های جدید باکتری اسید‌ لاکتیک جدا شده از منابع مختلف [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 359-377]
 • علیخانی، مسعود تأثیر پرورش گروهی و انفرادی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، تخمیر شکمبه، رفتار و سلامت گوساله‌های شیری [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 317-331]

غ

 • غضنفری، شکوفه تنوع مولکولی و تجزیه فیلوژنتیکی شتر ترکمن و گونه‌های مختلف شتر بر‌اساس توالی ژن سیتوکروم b [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 447-457]
 • غضنفری، شکوفه اثرات ال-کارنیتین و امولسیفایر در جیره‌های کم انرژی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و پایداری اکسیداتیو گوشت جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 531-547]
 • غیاثی، سید احسان تأثیر سطوح مختلف پلت‏چسبان و ضایعات کشتارگاهی طیور بر عملکرد، کیفیت لاشه و فراسنجه‌های سرمی جوجه‏های گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 549-563]

ف

 • فرزین پور، امجد تحلیل اقتصادی طول دوره پرورش مرغ گوشتی استان کردستان "مطالعه موردی شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره" [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 255-266]
 • فروغی، علیرضا اثر مرحله برداشت و نسبت ترکیب سورگوم علوفه‌ای با سیلاژ ذرت بر ارزش غذایی و تجزیه‌پذیری آن [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 487-504]
 • فروهرمهر، علی بررسی چند شکلی اگزون یک ژن BMP2 و تأثیر آن بر وزن دنبه در گوسفندان دنبه‌دار نژاد لری بختیاری [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 439-446]

ق

 • قادرزاده، حامد تحلیل اقتصادی طول دوره پرورش مرغ گوشتی استان کردستان "مطالعه موردی شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره" [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 255-266]
 • قاسمی، ابراهیم تأثیر پرورش گروهی و انفرادی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، تخمیر شکمبه، رفتار و سلامت گوساله‌های شیری [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 317-331]
 • قاسمی، حسینعلی مقایسه اثرات عصاره نعناع فلفی، ویتامین C، ویتامین E، پروبیوتیک و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 221-236]
 • قنبری، فرزاد بررسی امکان جایگزینی مخلوط پروتئینی به‌جای کنجاله‌ سویا و مکمل‌ مخلوط آنزیمی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 201-219]
 • قوتی رودسری، شاهرخ بررسی بیان ژن‌های مسیر بیوسنتز سرین در ماهیچه سینه بوقلمون‌های بومی ایران با بازده غذایی متفاوت [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 427-437]
 • قورچی، تقی بررسی سطوح و روش‌های مختلف فرآوری دانه کتان بر عملکرد رشد، قابلیت هضم موادمغذی، فراسنجه‌های خونی و رفتار نشخوار گوسفند [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 13-26]
 • قورچی، تقی اثر مصرف کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides) بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‌های خونی و قوام مدفوع در بزغاله‌های شیرخوار نژاد سیستانی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 175-187]

ک

 • کاظمی زاده، امین تأثیر کفیر و عصاره نعناع فلفلی در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد، کیفیت گوشت، پروفیل لیپیدی، هورمون‌های تیروئیدی و هورمون تستوسترون در بلدرچین ژاپنی گوشتی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 83-95]
 • کامرانی، نامدار بهبود کیفیت‌ اسپرم منجمد-یخ‌گشایی شده خروس‌های گله مادر تجاری چالش داده شده با دگزامتازون با استفاده از مکمل غذایی ویتامین E [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 109-120]
 • کامل ارومیه، سعید بررسی اثر مصرف کوتاه‌مدت اسیدهای چرب n-3 دارای چند پیوند دوگانه بر پاسخ فاز حاد در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 471-486]
 • کرامتی جبه دار، سمیرا اثر کنجاله سیاه دانه همراه با مولتی آنزیم بر عملکرد رشد و شاخص‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 65-81]
 • کرم نژاد، کامران تاثیر افزودن مکمل روی-متیونین به جیره‌های حاوی چربی غیر اشباع بر عملکرد رشد، وضعیت سلامتی و برخی فراسنجه‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 147-162]
 • کریمی، امیر بهبود کیفیت‌ اسپرم منجمد-یخ‌گشایی شده خروس‌های گله مادر تجاری چالش داده شده با دگزامتازون با استفاده از مکمل غذایی ویتامین E [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 109-120]

گ

 • گلیان، ابوالقاسم اثر سطوح مختلف فیبر خام و چربی جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی جوان با استفاده از مدل رویه‌ی پاسخ [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 237-254]
 • گلیان، ابوالقاسم اثر مکمل لیزوفسفولیپید در جیره‏های حاوی منابع و سطوح مختلف چربی بر پارامترهای سرم خون، ریخت‌شناسی روده کوچک، فلور میکروبی سکوم و عملکرد جوجه‌های‌گوشتی در دوره آغازین [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 565-582]

م

 • مجتهدی، محسن اثر تغذیه پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده با اوره بر عملکرد، پاسخ ایمنی، شاخص‌‌های بیوشیمیایی خون و ریخت‌شناسی ژژنوم جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 379-398]
 • مجتهدی، محسن تأثیر سطوح مختلف پلت‏چسبان و ضایعات کشتارگاهی طیور بر عملکرد، کیفیت لاشه و فراسنجه‌های سرمی جوجه‏های گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 549-563]
 • محب الدینی، حسین اثر کنجاله سیاه دانه همراه با مولتی آنزیم بر عملکرد رشد و شاخص‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 65-81]
 • محجوبی، احسان مقایسه منابع مختلف علوفه‌ای جیره بر عملکرد تولیدی، رفتار تغذیه‌ای و فراسنجه‌های خونی بزهای شیرده مورسیانوگرانادینا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 163-173]
 • محرمی، مجتبی ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری‌های اسید لاکتیک جداشده از دستگاه گوارش زنبور های عسل Apis mellifera [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 131-146]
 • محمدزاده، حمید تاثیر استفاده از افزودنی‌های مختلف بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی و خصوصیات تخمیری سیلاژ ذرت [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]
 • محمدی، وحید اثرات ال-کارنیتین جیره‌ای بر فراسنجه‌های کیفی منی و شاخص‌های گنادی و کبدی خروس‌های مولد گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 583-592]
 • محمّدی، حسین پویش ژنومی برای صفات مهم اقتصادی بلدرچین ژاپنی-مقایسه روش‌های چند مرحله‌ای بیز B و تک مرحله‌ای GBLUP [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 283-294]
 • محمدی سنگ چشمه، عبدالله اثرات ال-کارنیتین جیره‌ای بر فراسنجه‌های کیفی منی و شاخص‌های گنادی و کبدی خروس‌های مولد گوشتی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 583-592]
 • مخبرالصفا، لادن ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری‌های اسید لاکتیک جداشده از دستگاه گوارش زنبور های عسل Apis mellifera [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 131-146]
 • مرادی، الناز تاثیر استفاده از افزودنی‌های مختلف بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی و خصوصیات تخمیری سیلاژ ذرت [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]
 • مرادی، سعید برازش برخی از مدل‌های غیر خطی به‌منظور پیش‌بینی کینتیک تخمیر شکمبه‌ای در علوفه‌های مختلف [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 519-530]
 • مرادی، محمد حسین پویش ژنومی برای صفات مهم اقتصادی بلدرچین ژاپنی-مقایسه روش‌های چند مرحله‌ای بیز B و تک مرحله‌ای GBLUP [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 283-294]
 • مژگانی، ناهید ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری‌های اسید لاکتیک جداشده از دستگاه گوارش زنبور های عسل Apis mellifera [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 131-146]
 • مقصودلو، شهریار بررسی امکان جایگزینی مخلوط پروتئینی به‌جای کنجاله‌ سویا و مکمل‌ مخلوط آنزیمی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 201-219]
 • منجزی، یاسر بررسی ارزش تغذیه‌ای دانه گیاه شورزیست کوشیا (Bassia scoparia) به‌روش برون تنی جهت استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان در مناطق خشک و نیمه خشک [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 345-357]
 • مهدوی، امیرحسین تحلیل ژنتیکی برخی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین اصفهان در شرایط تنش‏گرمایی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 267-281]
 • مهنانی، ابوالفضل تحلیل ژنتیکی برخی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین اصفهان در شرایط تنش‏گرمایی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 267-281]
 • مهین، محمود تحلیل ژنتیکی برخی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین اصفهان در شرایط تنش‏گرمایی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 267-281]
 • موحد نسب، مهرداد اثر مکمل روغن کتان و تزریق ویتامین‌های (A, D3, E) بر عملکرد و متابولیت‌های سرم گوساله‌های ماده شیر‌خوار [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 305-315]
 • میرحسینی، سیدضیاءالدین بررسی بیان ژن‌های مسیر بیوسنتز سرین در ماهیچه سینه بوقلمون‌های بومی ایران با بازده غذایی متفاوت [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 427-437]
 • میرزاده، خلیل تأثیر کفیر و عصاره نعناع فلفلی در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد، کیفیت گوشت، پروفیل لیپیدی، هورمون‌های تیروئیدی و هورمون تستوسترون در بلدرچین ژاپنی گوشتی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 83-95]
 • میرزایی آقجه قشلاق، فرزاد اثر کنجاله سیاه دانه همراه با مولتی آنزیم بر عملکرد رشد و شاخص‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 65-81]

ن

 • ناصریان، عباسعلی بررسی ترکیب شیمیایی، تولید گاز و قابلیت هضم دانه‌ خلر فرآوری شده با روش‌های مختلف حرارتی در شرایط in vitro و in situ [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 27-41]
 • ناصریان، عباسعلی اثر مکمل روغن کتان و تزریق ویتامین‌های (A, D3, E) بر عملکرد و متابولیت‌های سرم گوساله‌های ماده شیر‌خوار [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 305-315]
 • ناصریان، عباسعلی بررسی اثر مصرف کوتاه‌مدت اسیدهای چرب n-3 دارای چند پیوند دوگانه بر پاسخ فاز حاد در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 471-486]
 • نباتی، جعفر بررسی ارزش تغذیه‌ای دانه گیاه شورزیست کوشیا (Bassia scoparia) به‌روش برون تنی جهت استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان در مناطق خشک و نیمه خشک [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 345-357]
 • نجفی، ابوذر تأثیر افزودن پنتوکسی‌فیلین بر بهبود پارامترهای حرکتی اسپرم قوچ قزل در فصل غیرتولیدمثلی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 55-64]
 • نجفی، ابوذر پویش ژنومی برای صفات مهم اقتصادی بلدرچین ژاپنی-مقایسه روش‌های چند مرحله‌ای بیز B و تک مرحله‌ای GBLUP [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 283-294]
 • نظری، مهدی تأثیر افزودن پنتوکسی‌فیلین بر بهبود پارامترهای حرکتی اسپرم قوچ قزل در فصل غیرتولیدمثلی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 55-64]
 • نعمتی، ذبیح اله بهبود کیفیت‌ اسپرم منجمد-یخ‌گشایی شده خروس‌های گله مادر تجاری چالش داده شده با دگزامتازون با استفاده از مکمل غذایی ویتامین E [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 109-120]
 • نوبری، کریم تنوع مولکولی و تجزیه فیلوژنتیکی شتر ترکمن و گونه‌های مختلف شتر بر‌اساس توالی ژن سیتوکروم b [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 447-457]
 • نوید شاد، بهمن اثر کنجاله سیاه دانه همراه با مولتی آنزیم بر عملکرد رشد و شاخص‌های بیوشیمیایی خون جوجه‌های گوشتی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 65-81]

و

 • واحدی، وحید بررسی اثرات نانو اکسید مس و پری‌بیوتیک بر عملکرد رشد و شمارش سلول‌های خونی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 459-470]
 • وطن دوست، موسی مقایسه عملکرد تولید مثلی میش های وارداتی و میش های ایرانی با استفاده از روش تلقیح مصنوعی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 43-53]
 • وکیلی، رضا بررسی اثرات مکمل‌های معدنی و آلی منگنز بر عملکرد، وضعیت پاداکسندگی، سیستم ایمنی و استحکام استخوان در مرغ‌های تخم‌گذار لگهورن سویه های‌لاین W-36 (82 تا 94 هفتگی) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 97-107]
 • وکیلی، سید علیرضا بررسی ترکیب شیمیایی، تولید گاز و قابلیت هضم دانه‌ خلر فرآوری شده با روش‌های مختلف حرارتی در شرایط in vitro و in situ [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 27-41]
 • وکیلی، سید علیرضا اثر مکمل روغن کتان و تزریق ویتامین‌های (A, D3, E) بر عملکرد و متابولیت‌های سرم گوساله‌های ماده شیر‌خوار [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 305-315]
 • ولی زاده، رضا بررسی ترکیب شیمیایی، تولید گاز و قابلیت هضم دانه‌ خلر فرآوری شده با روش‌های مختلف حرارتی در شرایط in vitro و in situ [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 27-41]
 • ولی زاده، رضا بررسی اثر مصرف کوتاه‌مدت اسیدهای چرب n-3 دارای چند پیوند دوگانه بر پاسخ فاز حاد در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 471-486]

ه

 • هاشمی، فرید بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر پارامترهای هماتولوژیک در موش‌ صحرایی نر [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 295-303]
 • هرزندی، ناصر ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی باکتری‌های اسید لاکتیک جداشده از دستگاه گوارش زنبور های عسل Apis mellifera [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 131-146]
 • هژبری، فردین پایداری هوازی سیلاژ‌ ذرت تلقیح شده با جدایه‌های جدید باکتری اسید‌ لاکتیک جدا شده از منابع مختلف [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 359-377]
 • هوشمندی، کیاوش بررسی کیفیت آب مصرفی مرغداری های شهرستان نورآباد استان فارس و مناطق روستایی مجاور [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 121-130]
 • هوشمندی، کیاوش بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی شقایق کوهی (Glaucium flavum) بر پارامترهای هماتولوژیک در موش‌ صحرایی نر [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 295-303]

ی

 • یلچی، طاهر بررسی اثرات نانو اکسید مس و پری‌بیوتیک بر عملکرد رشد و شمارش سلول‌های خونی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 459-470]
 • یوزی، فانوس تحلیل اقتصادی طول دوره پرورش مرغ گوشتی استان کردستان "مطالعه موردی شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره" [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 255-266]