نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم نژاد، هادی تأثیر سطوح مختلف پودر فلفل قرمز جایگزین آنتی‌بیوتیک فلاوفسفولیپول بر عملکرد، جمعیت میکروبی و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 195-206]
 • احمدی پور، بهنام بررسی الگوی رشد و افزایش وزن در جوجه‌های بومی اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-110]
 • احمدی نژاد، سیده فریبا تأثیر سطوح مختلف پودر فلفل قرمز جایگزین آنتی‌بیوتیک فلاوفسفولیپول بر عملکرد، جمعیت میکروبی و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 195-206]
 • اسرافیلی تازه کند محمدیه، مریم آنالیز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند کرمانی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 85-95]
 • اسرافیلی تازه کند محمدیه، مریم بررسی هم‌خونی و تأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند مغانی با استفاده از شجره [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 207-221]
 • اسماعیلی زاده کشکوئیه، علی مطالعه تغییرات، پیش‌بینی مؤلفه‌های واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی تابع توزیع زنده‌مانی در میش‌های نژاد کرمانی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 489-499]
 • اسمعیلی دوآبی، اسحاق تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی انواع کربوهیدرات های غیر الیافی و پروتئین قابل تجزیه شکمبه‌ای [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 413-424]
 • اعلائی، مریم اثرات اسانس مرزنگوش، شاه‌اسپرم، گندواش، رازیانه و کاج بر جوجه‌های گوشتی: اثرات ضدباکتریایی In-Vitro و عملکرد، مورفولوژی ژئوژنوم و جمعیت میکروبی ایلئوم [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 463-479]
 • افشارمنش، محسن تأثیر سطوح مختلف پودر فلفل قرمز جایگزین آنتی‌بیوتیک فلاوفسفولیپول بر عملکرد، جمعیت میکروبی و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 195-206]
 • اکبری قرائی، محمد ارزیابی تأثیر اسانس هیدروالکلی گیاه داروئی شاه‌اسپرم (Tanacetum balsamita)، ویتامین-های E، C و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت‌های سرم، صفات لاشه، کیفیت گوشت سینه و ران و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]
 • الیاسی، قربان تجزیه‌ و تحلیل ژنوتیپی ناحیه‌ی کمپلکس اصلی سازگاری بافتی در مرغ‌های بومی ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 365-375]
 • ایوبی، علیرضا افزایش حساسیت کیت الایزای گلیکوپروتئین مرتبط با آبستنی به‌منظور تشخیص سریع‌تر آبستنی در گاو شیری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 121-132]

ب

 • بادبرین، سجاد بررسی ساختار ژنتیکی و روابط فیلوژنی اسب‌های کاسپین، عرب و تالشی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 223-232]
 • باشتنی، مسلم اثر فرآیندهای حرارتی تف دادن و اکسترود کردن بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های تجزیه پذیری و قابلیت هضم روده‌ای ماده خشک و پروتئین خام دانه سویا به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 399-412]
 • باقری نسب، مرضیه اثر عصاره برگ بلوط بر عملکرد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیب چربی بطنی در بره‌های پرواری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 45-57]
 • برازنده، ارسلان مطالعه تغییرات، پیش‌بینی مؤلفه‌های واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی تابع توزیع زنده‌مانی در میش‌های نژاد کرمانی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 489-499]
 • برنایی، لطف اله تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز دانه جو پرتوتابی شده با استفاده از جوجه‌های گوشتی و خروس‏های بالغ [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 451-462]
 • بهاری، مهدی اثر جایگزینی سطوح مختلف سبوس برنج روغن‌کشی شده با کنجاله سویا بر تولید و ترکیبات شیر، نمره وضعیت بدنی و برخی فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 293-306]
 • بهمرام، رضا آنالیز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند کرمانی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 85-95]
 • بهمرام، رضا بررسی هم‌خونی و تأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند مغانی با استفاده از شجره [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 207-221]
 • بیات کوهسار، جواد تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی انواع کربوهیدرات های غیر الیافی و پروتئین قابل تجزیه شکمبه‌ای [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 413-424]

پ

 • پایا، حمید تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی‌ در اواخر آبستنی و اوایل دوره شیردهی بر قابلیت هضم ظاهری، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و الگوی تغییرات اسیدهای چرب شیر میش‌های افشاری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 437-449]
 • پیرانی، نصرالله بررسی الگوی رشد و افزایش وزن در جوجه‌های بومی اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-110]
 • پیش جنگ آقاجری، جعفر تجزیه‌ و تحلیل ژنوتیپی ناحیه‌ی کمپلکس اصلی سازگاری بافتی در مرغ‌های بومی ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 365-375]

ت

 • تقی زاده، اکبر تأثیر افزودنی پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-26]
 • تقی زاده، اکبر تاثیر اشکال مختلف سلنیوم بر فراسنجه های تولید گاز، تخمیر شکمبه و جمعیت پروتوزوآی شکمبه [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 307-317]
 • تقی زاده، اکبر تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی‌ در اواخر آبستنی و اوایل دوره شیردهی بر قابلیت هضم ظاهری، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و الگوی تغییرات اسیدهای چرب شیر میش‌های افشاری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 437-449]
 • تیماس، امیر تاثیر افزودنی‌های بوتیرات منوگلیسرید و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 165-178]
 • تیموری یانسری، اسداله اثر دو سطح پروتئین خوراک آغازین و شیر مصرفی بر عملکرد، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و نرخ عبور در دستگاه گوارش گوساله‌های هلشتاین [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • تیموری یانسری، اسداله اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در گامه انتهایی آبستنی بر عملکرد، تولید پروتئین میکروبی، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بزهای سیستانی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 27-43]
 • تیموری یانسری، اسداله اثر سطوح مختلف روغن کتان بر عملکرد، تجزیه پذیری، برخی از فراسنجه‌های خونی و صفات کمی و کیفی گوشت در بره‌های پرواری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 133-149]

ج

 • جباری، سروین بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت اسب‌های عرب ایرانی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 481-487]
 • جوادمنش، علی توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ایجاد توالی هدف ریز RNA های سرکوب‌ گر در UTR 3' ژن میوستاتین برخی گوسفندان بومی ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 111-119]
 • جوادمنش، علی پیش بینی و تایید in silico ریزRNA ها در بافت های مختلف گوسفند با منشا کروموزوم20 [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 233-245]
 • جوادمنش، علی آنالیز ساختاری آنزیم آسپارتات کیناز در کورینه باکتریوم به منظور پیشنهاد بهترین ساختار آنزیم جهت افزایش تولید صنعتی اسید آمینه لیزین [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 501-512]

چ

 • چاشنی دل، یداله اثر دو سطح پروتئین خوراک آغازین و شیر مصرفی بر عملکرد، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و نرخ عبور در دستگاه گوارش گوساله‌های هلشتاین [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • چاشنی دل، یداله اثر سطوح مختلف روغن کتان بر عملکرد، تجزیه پذیری، برخی از فراسنجه‌های خونی و صفات کمی و کیفی گوشت در بره‌های پرواری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 133-149]
 • چاشنی دل، یداله اثر جایگزینی سطوح مختلف سبوس برنج روغن‌کشی شده با کنجاله سویا بر تولید و ترکیبات شیر، نمره وضعیت بدنی و برخی فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 293-306]

ح

 • حافظی احمدی، محمدرضا اثرات اسانس مرزنگوش، شاه‌اسپرم، گندواش، رازیانه و کاج بر جوجه‌های گوشتی: اثرات ضدباکتریایی In-Vitro و عملکرد، مورفولوژی ژئوژنوم و جمعیت میکروبی ایلئوم [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 463-479]
 • حافظیان، سید حسن تجزیه‌ و تحلیل ژنوتیپی ناحیه‌ی کمپلکس اصلی سازگاری بافتی در مرغ‌های بومی ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 365-375]
 • حسن آبادی، احمد تعیین قابلیت هضم ظاهری و ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت در بلدرچین ژاپنی در سن سه هفتگی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 353-364]
 • حسن پور، علی بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت اسب‌های عرب ایرانی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 481-487]
 • حسین خانی، علی تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی‌ در اواخر آبستنی و اوایل دوره شیردهی بر قابلیت هضم ظاهری، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و الگوی تغییرات اسیدهای چرب شیر میش‌های افشاری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 437-449]

خ

 • خراسانی، حامد اثر فرآیندهای حرارتی تف دادن و اکسترود کردن بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های تجزیه پذیری و قابلیت هضم روده‌ای ماده خشک و پروتئین خام دانه سویا به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 399-412]
 • خطیب جو، علی ارزیابی تأثیر اسانس هیدروالکلی گیاه داروئی شاه‌اسپرم (Tanacetum balsamita)، ویتامین-های E، C و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت‌های سرم، صفات لاشه، کیفیت گوشت سینه و ران و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]
 • خطیب جو، علی اثرات اسانس مرزنگوش، شاه‌اسپرم، گندواش، رازیانه و کاج بر جوجه‌های گوشتی: اثرات ضدباکتریایی In-Vitro و عملکرد، مورفولوژی ژئوژنوم و جمعیت میکروبی ایلئوم [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 463-479]
 • خلخالی ایوریق، رضا تنوع ژنتیکی خط پدری اسب‌های ایرانی با استفاده از توالی یابی بخشی از کروموزوم Y [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 389-398]
 • خمیس آبادی، حسن بررسی ساختار ژنتیکی و روابط فیلوژنی اسب‌های کاسپین، عرب و تالشی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 223-232]
 • خوروش، محمد اثر دو سطح پروتئین خوراک آغازین و شیر مصرفی بر عملکرد، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و نرخ عبور در دستگاه گوارش گوساله‌های هلشتاین [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]

د

 • دانش مسگران، محسن کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون ‌تنی و برون ‌تنی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-193]
 • دانشیار، محسن تاثیر لیزین و بتائین جیره بر خصوصیات گوشت و استخوان جوجه‌های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 331-340]
 • درمانی کوهی، حسن اثرات پیش‌مخلوط مواد معدنی بر عملکرد، پر درآوری، خصوصیات استخوان درشت‌نی و میزان تجمیع عناصر معدنی در سرم و پر جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 341-352]
 • دهقانی، سمیرا تاثیر اشکال مختلف سلنیوم بر فراسنجه های تولید گاز، تخمیر شکمبه و جمعیت پروتوزوآی شکمبه [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 307-317]
 • دیدارخواه، مسعود تاثیر استفاده از مکمل‌های افزودنی‌ بر متابولیت‌های خون، جمعیت میکروبی، نشخوار و انتقال غیرفعال ایمیونوگلوبین‌ها در گوساله‌های هلشتاین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 259-272]
 • دیرنده، عیسی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در گامه انتهایی آبستنی بر عملکرد، تولید پروتئین میکروبی، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بزهای سیستانی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 27-43]

ر

 • رحمانی فیروزی، رقیه اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در گامه انتهایی آبستنی بر عملکرد، تولید پروتئین میکروبی، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بزهای سیستانی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 27-43]
 • رحیمی میانجی، قدرت اله تجزیه‌ و تحلیل ژنوتیپی ناحیه‌ی کمپلکس اصلی سازگاری بافتی در مرغ‌های بومی ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 365-375]
 • رشید، حسین عوامل موثر بر ورم پستان، فراوانی شیوع پاتوژن‌ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 513-526]
 • رضائی، فرخنده تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی انواع کربوهیدرات های غیر الیافی و پروتئین قابل تجزیه شکمبه‌ای [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 413-424]
 • رضایی، مرتضی اثرات اوره آهسته ‎رهش و ملاس، بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه‌ای و صفات لاشه گوسفندان پرواری [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 273-291]

ز

 • زکی زاده، سونیا عوامل موثر بر ورم پستان، فراوانی شیوع پاتوژن‌ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 513-526]

ژ

 • ژندی، مهدی افزایش حساسیت کیت الایزای گلیکوپروتئین مرتبط با آبستنی به‌منظور تشخیص سریع‌تر آبستنی در گاو شیری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 121-132]

س

 • ساری، محسن اثرات اوره آهسته ‎رهش و ملاس، بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه‌ای و صفات لاشه گوسفندان پرواری [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 273-291]
 • سالارمعینی، محمد تأثیر سطوح مختلف پودر فلفل قرمز جایگزین آنتی‌بیوتیک فلاوفسفولیپول بر عملکرد، جمعیت میکروبی و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 195-206]
 • سالاری، سمیه تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز دانه جو پرتوتابی شده با استفاده از جوجه‌های گوشتی و خروس‏های بالغ [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 451-462]
 • ساور سفلی، سیما بررسی ساختار ژنتیکی و روابط فیلوژنی اسب‌های کاسپین، عرب و تالشی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 223-232]
 • ساور سفلی، سیما عوامل موثر بر ورم پستان، فراوانی شیوع پاتوژن‌ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 513-526]
 • سخاوتی، محمدهادی توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ایجاد توالی هدف ریز RNA های سرکوب‌ گر در UTR 3' ژن میوستاتین برخی گوسفندان بومی ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 111-119]
 • سلطانی، مهدی ارزیابی تأثیر اسانس هیدروالکلی گیاه داروئی شاه‌اسپرم (Tanacetum balsamita)، ویتامین-های E، C و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت‌های سرم، صفات لاشه، کیفیت گوشت سینه و ران و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]
 • سلیمانی، اکبر اثر جایگزینی سطوح مختلف سبوس برنج روغن‌کشی شده با کنجاله سویا بر تولید و ترکیبات شیر، نمره وضعیت بدنی و برخی فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 293-306]
 • سلیمانی، سعیده توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ایجاد توالی هدف ریز RNA های سرکوب‌ گر در UTR 3' ژن میوستاتین برخی گوسفندان بومی ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 111-119]
 • سید شریفی، رضا بررسی ساختار ژنتیکی و روابط فیلوژنی اسب‌های کاسپین، عرب و تالشی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 223-232]
 • سید شریفی، رضا تاثیر افزودنی‌های بوتیرات منوگلیسرید و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 165-178]
 • سید شریفی، رضا تنوع ژنتیکی خط پدری اسب‌های ایرانی با استفاده از توالی یابی بخشی از کروموزوم Y [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 389-398]
 • سیف دواتی، جمال بررسی ساختار ژنتیکی و روابط فیلوژنی اسب‌های کاسپین، عرب و تالشی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 223-232]
 • سیف دواتی، جمال تاثیر افزودنی‌های بوتیرات منوگلیسرید و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 165-178]
 • سیف زاده، صیاد تاثیر افزودنی‌های بوتیرات منوگلیسرید و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 165-178]

ش

 • شادپور، سعید انتخاب ژنومی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی بیزی و روش‌های پارامتری مطالعه مقایسه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 377-388]
 • شاکری، ملک افزایش حساسیت کیت الایزای گلیکوپروتئین مرتبط با آبستنی به‌منظور تشخیص سریع‌تر آبستنی در گاو شیری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 121-132]
 • شریعتی، محمد مهدی انتخاب ژنومی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی بیزی و روش‌های پارامتری مطالعه مقایسه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 377-388]
 • شکرالهی، سیروس اثر جایگزینی سطوح مختلف سبوس برنج روغن‌کشی شده با کنجاله سویا بر تولید و ترکیبات شیر، نمره وضعیت بدنی و برخی فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 293-306]
 • شیرمحمدلی، بهزاد بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت اسب‌های عرب ایرانی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 481-487]

ص

 • صارمی، بهنام عوامل موثر بر ورم پستان، فراوانی شیوع پاتوژن‌ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 513-526]
 • صالحی، زینب شناسایی جهش‌های FecXI، FecXH و FecXB در ژن BMP15 در گوسفند نژادهای لک قشقایی و بهمئی در استان کهگیلویه و بویر احمد [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 247-257]
 • صدیقی، اشکان اثرات مخلوط تفاله‌های انار، انگور، سیب و لیموترش با و بدون آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 59-72]

ط

 • طاهرپور، کامران ارزیابی تأثیر اسانس هیدروالکلی گیاه داروئی شاه‌اسپرم (Tanacetum balsamita)، ویتامین-های E، C و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت‌های سرم، صفات لاشه، کیفیت گوشت سینه و ران و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]
 • طهمورث پور، مجتبی انتخاب ژنومی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی بیزی و روش‌های پارامتری مطالعه مقایسه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 377-388]

ع

 • عباسزاده، سمیرا بررسی الگوی رشد و افزایش وزن در جوجه‌های بومی اصفهان [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-110]
 • عباسی، وحیده پیش بینی و تایید in silico ریزRNA ها در بافت های مختلف گوسفند با منشا کروموزوم20 [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 233-245]
 • عبدی بنمار، حسین تاثیر افزودنی‌های بوتیرات منوگلیسرید و پروبیوتیک بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 165-178]
 • عرفانی مجد، نعیم اثرات اوره آهسته ‎رهش و ملاس، بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه‌ای و صفات لاشه گوسفندان پرواری [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 273-291]
 • عرفانی مجد، نعیم تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز دانه جو پرتوتابی شده با استفاده از جوجه‌های گوشتی و خروس‏های بالغ [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 451-462]
 • علیپناه، عباس تاثیر لیزین و بتائین جیره بر خصوصیات گوشت و استخوان جوجه‌های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 331-340]
 • علیجانی، صادق تأثیر افزودنی پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-26]
 • علی عربی، حسن اثر منابع آلی و معدنی مکمل روی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون در بره های پرواری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 151-163]
 • علیمحمدی، رضا اثر منابع آلی و معدنی مکمل روی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون در بره های پرواری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 151-163]
 • عمری، مصطفی تنوع ژنتیکی خط پدری اسب‌های ایرانی با استفاده از توالی یابی بخشی از کروموزوم Y [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 389-398]

غ

 • غیاثی، سید احسان تعیین ظرفیت بافری برخی ترکیبات آلکالایزری و بافری معدنی بومی و تأثیر آن‌ها بر فراسنجه-های تخمیر و هضم شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 425-436]

ف

 • فتاح نیا، فرشید اثرات اسانس مرزنگوش، شاه‌اسپرم، گندواش، رازیانه و کاج بر جوجه‌های گوشتی: اثرات ضدباکتریایی In-Vitro و عملکرد، مورفولوژی ژئوژنوم و جمعیت میکروبی ایلئوم [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 463-479]
 • فتاحی، فرنگیس شناسایی جهش‌های FecXI، FecXH و FecXB در ژن BMP15 در گوسفند نژادهای لک قشقایی و بهمئی در استان کهگیلویه و بویر احمد [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 247-257]
 • فتحی نسری، محمد حسن تعیین ظرفیت بافری برخی ترکیبات آلکالایزری و بافری معدنی بومی و تأثیر آن‌ها بر فراسنجه-های تخمیر و هضم شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 425-436]
 • فرزادی، هومن اثرات اسانس مرزنگوش، شاه‌اسپرم، گندواش، رازیانه و کاج بر جوجه‌های گوشتی: اثرات ضدباکتریایی In-Vitro و عملکرد، مورفولوژی ژئوژنوم و جمعیت میکروبی ایلئوم [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 463-479]
 • فرهنگ فر، سید همایون اثر فرآیندهای حرارتی تف دادن و اکسترود کردن بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های تجزیه پذیری و قابلیت هضم روده‌ای ماده خشک و پروتئین خام دانه سویا به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 399-412]
 • فرهومند، پرویز تاثیر لیزین و بتائین جیره بر خصوصیات گوشت و استخوان جوجه‌های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 331-340]
 • فروغی، علیرضا اثر فرآیندهای حرارتی تف دادن و اکسترود کردن بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های تجزیه پذیری و قابلیت هضم روده‌ای ماده خشک و پروتئین خام دانه سویا به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 399-412]
 • فیروزنیا، حمید تأثیر افزودنی پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-26]

ق

 • قره باش، آشور محمد تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی انواع کربوهیدرات های غیر الیافی و پروتئین قابل تجزیه شکمبه‌ای [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 413-424]
 • قزاقی، محمود تعیین قابلیت هضم ظاهری و ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت در بلدرچین ژاپنی در سن سه هفتگی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 353-364]
 • قلی زاده، محسن تجزیه‌ و تحلیل ژنوتیپی ناحیه‌ی کمپلکس اصلی سازگاری بافتی در مرغ‌های بومی ایران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 365-375]
 • قهرمانی، مهدی تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی‌ در اواخر آبستنی و اوایل دوره شیردهی بر قابلیت هضم ظاهری، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و الگوی تغییرات اسیدهای چرب شیر میش‌های افشاری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 437-449]
 • قورچیان، هدایت الله افزایش حساسیت کیت الایزای گلیکوپروتئین مرتبط با آبستنی به‌منظور تشخیص سریع‌تر آبستنی در گاو شیری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 121-132]
 • قوی حسین زاده، نوید اثرات پیش‌مخلوط مواد معدنی بر عملکرد، پر درآوری، خصوصیات استخوان درشت‌نی و میزان تجمیع عناصر معدنی در سرم و پر جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 341-352]

ک

 • کاظمی، سید مرتضی اثر سطوح مختلف روغن کتان بر عملکرد، تجزیه پذیری، برخی از فراسنجه‌های خونی و صفات کمی و کیفی گوشت در بره‌های پرواری [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 133-149]
 • کرد، محبوبه مطالعه تغییرات، پیش‌بینی مؤلفه‌های واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی تابع توزیع زنده‌مانی در میش‌های نژاد کرمانی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 489-499]
 • کرمی، اسد ارزیابی تأثیر اسانس هیدروالکلی گیاه داروئی شاه‌اسپرم (Tanacetum balsamita)، ویتامین-های E، C و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت‌های سرم، صفات لاشه، کیفیت گوشت سینه و ران و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 73-84]
 • کفیل زاده، فرخ اثر عصاره برگ بلوط بر عملکرد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیب چربی بطنی در بره‌های پرواری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 45-57]

گ

 • گنجی، فاطمه اثر فرآیندهای حرارتی تف دادن و اکسترود کردن بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های تجزیه پذیری و قابلیت هضم روده‌ای ماده خشک و پروتئین خام دانه سویا به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 399-412]

م

 • مجتهدی، محسن تعیین ظرفیت بافری برخی ترکیبات آلکالایزری و بافری معدنی بومی و تأثیر آن‌ها بر فراسنجه-های تخمیر و هضم شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 425-436]
 • محقق دولت آبادی، مصطفی شناسایی جهش‌های FecXI، FecXH و FecXB در ژن BMP15 در گوسفند نژادهای لک قشقایی و بهمئی در استان کهگیلویه و بویر احمد [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 247-257]
 • محمدآبادی، محمدرضا مطالعه تغییرات، پیش‌بینی مؤلفه‌های واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی تابع توزیع زنده‌مانی در میش‌های نژاد کرمانی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 489-499]
 • محمدزاده، حمید تأثیر افزودنی پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 17-26]
 • محمدزاده، حمید تاثیر اشکال مختلف سلنیوم بر فراسنجه های تولید گاز، تخمیر شکمبه و جمعیت پروتوزوآی شکمبه [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 307-317]
 • محمدی، سلیمان اثرات پیش‌مخلوط مواد معدنی بر عملکرد، پر درآوری، خصوصیات استخوان درشت‌نی و میزان تجمیع عناصر معدنی در سرم و پر جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 341-352]
 • مرادعلی‌پور، اسما شناسایی جهش‌های FecXI، FecXH و FecXB در ژن BMP15 در گوسفند نژادهای لک قشقایی و بهمئی در استان کهگیلویه و بویر احمد [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 247-257]
 • مزینانی، میترا کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون ‌تنی و برون ‌تنی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-193]
 • مشایخی، محمدرضا اثرات اوره آهسته ‎رهش و ملاس، بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه‌ای و صفات لاشه گوسفندان پرواری [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 273-291]
 • مشایخی، محمدرضا بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت اسب‌های عرب ایرانی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 481-487]
 • مصطفی لو، یوسف تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی انواع کربوهیدرات های غیر الیافی و پروتئین قابل تجزیه شکمبه‌ای [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 413-424]
 • مقدم، غلامعلی تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی‌ در اواخر آبستنی و اوایل دوره شیردهی بر قابلیت هضم ظاهری، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و الگوی تغییرات اسیدهای چرب شیر میش‌های افشاری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 437-449]
 • منصوری، فرخنده شناسایی جهش‌های FecXI، FecXH و FecXB در ژن BMP15 در گوسفند نژادهای لک قشقایی و بهمئی در استان کهگیلویه و بویر احمد [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 247-257]
 • مهرداد، نسرین اثر دو سطح پروتئین خوراک آغازین و شیر مصرفی بر عملکرد، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و نرخ عبور در دستگاه گوارش گوساله‌های هلشتاین [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • مهری، مهران تعیین قابلیت هضم ظاهری و ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت در بلدرچین ژاپنی در سن سه هفتگی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 353-364]
 • موسائی، امیر تاثیر مکمل‌های آلی و معدنی روی در جیره بره‌های نر نژاد کرمانی بر غلظت مواد معدنی، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و برخی فراسنجه‌های خون [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 319-329]
 • میرزایی الموتی، حمیدرضا تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی‌ در اواخر آبستنی و اوایل دوره شیردهی بر قابلیت هضم ظاهری، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و الگوی تغییرات اسیدهای چرب شیر میش‌های افشاری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 437-449]

ن

 • ناصریان، عباسعلی اثر عصاره برگ بلوط بر عملکرد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیب چربی بطنی در بره‌های پرواری [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 45-57]
 • ناصریان، عباسعلی کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون ‌تنی و برون ‌تنی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-193]
 • نجفی، غلامرضا تاثیر لیزین و بتائین جیره بر خصوصیات گوشت و استخوان جوجه‌های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 331-340]
 • نجفی، مهناز عوامل موثر بر ورم پستان، فراوانی شیوع پاتوژن‌ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 513-526]
 • نصیری، محمدرضا پیش بینی و تایید in silico ریزRNA ها در بافت های مختلف گوسفند با منشا کروموزوم20 [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 233-245]
 • نصیری، محمدرضا آنالیز ساختاری آنزیم آسپارتات کیناز در کورینه باکتریوم به منظور پیشنهاد بهترین ساختار آنزیم جهت افزایش تولید صنعتی اسید آمینه لیزین [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 501-512]
 • نعمتی، مصطفی اثرات اسانس مرزنگوش، شاه‌اسپرم، گندواش، رازیانه و کاج بر جوجه‌های گوشتی: اثرات ضدباکتریایی In-Vitro و عملکرد، مورفولوژی ژئوژنوم و جمعیت میکروبی ایلئوم [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 463-479]
 • نوبخت، علی اثرات مخلوط تفاله‌های انار، انگور، سیب و لیموترش با و بدون آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 59-72]
 • نیری فسایی، بهار آنالیز ساختاری آنزیم آسپارتات کیناز در کورینه باکتریوم به منظور پیشنهاد بهترین ساختار آنزیم جهت افزایش تولید صنعتی اسید آمینه لیزین [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 501-512]

و

 • وطن دوست، موسی تاثیر استفاده از مکمل‌های افزودنی‌ بر متابولیت‌های خون، جمعیت میکروبی، نشخوار و انتقال غیرفعال ایمیونوگلوبین‌ها در گوساله‌های هلشتاین [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 259-272]
 • وقار سیدین، سید مرتضی تعیین ظرفیت بافری برخی ترکیبات آلکالایزری و بافری معدنی بومی و تأثیر آن‌ها بر فراسنجه-های تخمیر و هضم شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 425-436]
 • ولی زاده، ٰرضا کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون ‌تنی و برون ‌تنی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-193]

ه

 • هاشمی عطار، مرتضی آنالیز ساختاری آنزیم آسپارتات کیناز در کورینه باکتریوم به منظور پیشنهاد بهترین ساختار آنزیم جهت افزایش تولید صنعتی اسید آمینه لیزین [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 501-512]
 • هدایت ایوریق، نعمت بررسی ساختار ژنتیکی و روابط فیلوژنی اسب‌های کاسپین، عرب و تالشی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 223-232]
 • هدایت ایوریق، نعمت تنوع ژنتیکی خط پدری اسب‌های ایرانی با استفاده از توالی یابی بخشی از کروموزوم Y [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 389-398]

ی

 • یوسف الهی، مصطفی اثر جایگزینی سطوح مختلف سبوس برنج روغن‌کشی شده با کنجاله سویا بر تولید و ترکیبات شیر، نمره وضعیت بدنی و برخی فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 293-306]